Start » Inspiration » Tid för liv
Inspiration

Tid för liv

Som patient är varje dag, varje ytterligare månad eller år kvar i livet, viktigt. Då spelar det egentligen ingen roll vad överlevnadsstatistiken säger. Det spelar inte heller någon roll hur små eller stora chanserna är att en behandling ska lyckas. Varje ny dag är unik, varje dag ger tid för liv, tid att leva.Som patient är varje dag, varje ytterligare månad eller år kvar i livet, viktigt. Då spelar det egentligen ingen roll vad överlevnadsstatistiken säger. Det spelar inte heller någon roll hur små eller stora chanserna är att en behandling ska lyckas. Varje ny dag är unik, varje dag ger tid för liv, tid att leva.Idag är det internationella Världscancerdagen som uppmärksammas runt om i världen. I Sverige arrangerar Nätverket mot cancer traditionsenligt seminarium i Stockholm. Syftet med Världscancerdagen är att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare.

”Vi är glada över att sjukvårdsminister Gabriel Wikström återigen medverkar för att samtala med oss om cancervården.”

Vi är glada över att sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) återigen medverkar för att samtala med oss om cancervården. Likväl som Cecilia Widegren, moderaternas socialpolitiska talesperson och Anders Lönnberg, regeringens nationella samordnare Life Science. Även Dag Larsson (S) och Mats Eriksson (M) ordförande respektive vice ordförande SKL:s Sjukvårdsdelegation samt Daniel Forslund (L) Innovationslandstingsråd SLL finns på plats. Medverkar gör även en rad framstående professorer däribland Roger Henriksson, chef RCC Stockholm Gotland, Joakim Dillner, Karolinska Institutet samt Kjell Asplund, Statens medicinsk-etiska råd.

Deltar gör även många som arbetar inom cancervården, forskare, politiker och andra beslutsfattare. Sist, men inte minst, patientföreträdare, närstående och allmänhet. Vi hälsar alla varmt välkomna och ser fram emot en mycket intressant dag tillsammans. Låt oss diskutera och främja tid för liv.

Bättre cancervård

Det råder fortfarande mycket stora ojämlikheter inom cancervården. Dels vilka resurser som läggs på olika cancerformer, dels socioekonomiska-, köns- och geografiska skillnader.

”Det råder fortfarande mycket stora ojämlikheter inom cancervården.”

I höstas granskade Nätverket mot cancer riksdagspartiernas budgetförslag, och konstaterade att det finns allt för stora glapp. Det saknas beredskap i hur vi ska hantera framtidens cancervård i riksdagspartiernas budgetförslag. På det stora hela saknas långsiktiga förslag och ett samlat grepp omvårdens generella finansiering. Detta framstår som extra kritiskt när fler svenskar beräknas få cancer och leva en längre tid med sin sjukdom.
Inför Världscancerdagen 2017 har Nätverket mot cancer skickat en enkät till samtliga riksdagspartier. En enkät med frågor om viktiga områden som vi kommer att följa och driva fram till valet 2018.

avatar

Katarina Johansson

Ordförande, Nätverket mot cancer

Nästa artikel