Skip to main content
Start » Nyheter » Jag vill att alla barn med cancer ska få bli gamla
barncancer

Jag vill att alla barn med cancer ska få bli gamla

Foto: Unsplash

1978 var jag 29 år började arbeta vid barnkliniken på sjukhuset i Linköping. Jag började på avdelning 16A och minns än idag flera av de barn jag då mötte.

Många minnen är ljusa, men andra skulle jag helst glömma. Något av det svåraste var de gånger det kom in ett barn med nyupptäckt cancer. Att tvingas lämna ett sådant besked var som att dra ner dödens ridå.

För på 70-talet var utsikterna för barn som drabbades av cancer oändligt mycket sämre än idag. Bara 20 procent av barnen överlevde. Idag håller den medicinska behandlingen inom svensk barncancervård världsklass och tack vare framsteg inom forskningen är siffrorna idag omvända mot när jag började arbeta som barnläkare: hela 80 procent av barnen överlever.

80 procent är bra, men det räcker inte. Barncancerfondens vision är att utrota barncancer, och jag ser fram emot den dag då alla barn som drabbas av cancer får bli gamla. Och jag är hoppfull. Från Barncancerfondens håll kommer vi att göra allt vi kan för att undanröja de hinder som finns på vägen mot nya läkemedel som kan bota fler barn med cancer. Men för att alla barn ska överleva krävs samarbete. Länder, företag, organisationer, vårdgivare och forskare – vi måste alla våga se bortom våra egna agendor och istället se till helheten och slutresultaten.

Barn är inte små vuxna. Deras kroppar växer, och svarar annorlunda på behandling. Det kräver specifik och avancerad forskning inom just barncancerområdet. För att alla barn ska överleva krävs helt nya behandlingar, och att utvecklingen av nya cancerläkemedel för barn får samma höga prioritet som för vuxna.  

Vi befinner oss mitt i en medicinsk revolution. Idag vet forskarna hur vi kan aktivera kroppens eget immunsystem till att slå mot cancercellerna. Framtiden inom cancervården stavas immunterapi och den kommer att ta rollen som det efterlängtade fjärde benet som cancerbehandling vilar på, utöver cytostatika, strålning och kirurgi. Det är glädjande att Tasuku Honjo och James P. Allison uppmärksammades för sin forskning om immunterapi genom att tilldelas Nobelpriset i medicin. Jag vill rikta ett stort tack till dem båda och till alla andra forskare som banar väg för att vi i framtiden kommer att kunna rädda alla barn som drabbas av cancer.

Barncancerfonden har stöttat forskningen om kroppens eget försvar mot cancer i många år. I dagsläget finansieras 18 olika projekt inom immunterapi. En av forskarna som nyligen fått finansiering från Barncancerfonden tilldelades 2,4 miljoner kronor för att forska vidare om CAR T-cellsterapi. Barnets egna så kallade T-celler plockas ut ur kroppen och modifieras genom att det sätts ett protein på deras yta, CAR. När cellerna stoppas tillbaka i kroppen förvandlas de till målsökande mördarceller som attackerar cancercellerna.

Tänk att något som skulle kunnat vara med i en science fiction-film för några decennier sedan idag är verklighet. Jag är stolt att se hur Barncancerfonden bidrar till utvecklingen, och jag ser fram emot att följa stegen på vägen – fram till den dag då alla barn med cancer får bli gamla.  

avatar

Jens Schollin

Ordförande för Barncancerfonden

Next article