Start » Nyheter » En bild kan tolkas på många sätt – därför krävs rätt analysverktyg
Sponsrad

Forskning kring morgondagens cancerbehandling – immun- och genterapi – kräver avancerade instrument. Genom att tillgängliggöra TEM-verktyg för fler inom läkemedelsindustrin bidrar svenska Vironova till viktiga framsteg inom läkemedelsutvecklingen.

Nu när 2018 års Nobelpris i medicin har delats ut sattes cancerforskningen på agendan. Priset delas som bekant mellan James P. Allison och Tasuku Honjo för deras banbrytande forskning som också benämns som en milstolpe i kampen mot cancer, så kallad immunterapi.

Expertis inom elektronmikroskopi och bildanalys

En som givetvis också blev glad var Mohammed Homman, techentreprenör och vd för bioteknikföretaget Vironova. Det svenskbaserade bioteknikföretaget Vironova har som mission att underlätta läkemedelsutveckling genom att erbjuda komplexa lösningar inom partikelkaraktärisering, men till ett konkurrenskraftigt pris. Vironovas kärnteknik och expertis är elektronmikroskopi kombinerad med bildanalys; i produktportföljen återfinns såväl hårdvara och mjukvara som bild- och analystjänster för analys av mycket små partiklar, så kallade nanopartiklar.

– I och med digitaliseringens revolution har vi kunnat ut veckla ett bildanalysprogram som kan hitta, räkna och mäta partiklar i bilder tagna med mikroskop. En bild kan tolkas på många olika sätt, men en datorprogramvara kan analysera tusentals bilder på samma sätt, extrahera information och säkerställa statistik, säger Mohammed Homman.

Läkemedelsforskning är fortfarande är extremt dyrt och tidskrävande.

Dagens moderna cancerbehandling inom immun- och genterapi bygger på forskning kring hur våra celler och vårt DNA ser ut och beter sig, och dagligen innebär det undersökning och hantering av just nanopartiklar. En av de stora utmaningarna är att läkemedelsforskning fortfarande är extremt dyrt och tidskrävande; studier visar att kostnaden kan vara så hög som två miljarder dollar för att utveckla samt kvalitetskontrollera ett nytt läkemedel. En del i detta är avsaknaden av bra verktyg.

James P. Allison och Mohammed Homman
Mohammed Homman (till höger) tillsammans med nobelpristagaren James P. Allison. Foto: Privat

Användarvänlig teknik

– Efterfrågan på rätt verktyg inom så kallad transmissionselektronmikroskop och (TEM) -baserad bildanalys inom biofarmaceutisk utveckling har ökat markant, dels i och med den nya moderna cancerforskningen men även inom andra områden. Tyvärr har TEM länge varit för dyrt och komplext för rutinmässigt användande.

Vironova har dock kunnat göra tekniken både användarvänlig och tillgänglig genom automatisering. Förutom större TEM-verktyg erbjuder de även MiniTEM, ett stort och avancerat elektronmikroskop i miniatyrformat som precis som sin större version är automatiserat, digitaliserat och användarvänligt.

Allt för att vi så snabbt som möjligt ska få ut bra läkemedel på marknaden.

– Stora mikroskop används vanligtvis bara inom universitet och sjukhus, men genom MiniTEM har vi skapat en produkt även för läkemedelsindustrin.

 Användningen återfinns inom såväl FoU som inom kvalitetskontroll och produktionsfaser.

Tillsammans med kunden arbetar Vironova enligt alla regulatoriska krav som bland andra läkemedelsverket ställer, säger Mohammed Homman. Kvaliteten säkerställs genom hela processen- från utveckling till slutgiltig kvalitetskontroll.

– Vi hjälper kunder att säkerställa det att läkemedlet blir optimalt designat så att det tas upp av kroppen på bästa sätt. Läkemedelsverken runt om i världen måste dessutom få bra underlag för att kunna säkerställa att läkemedlen är säkra. Allt för att vi så snabbt som möjligt ska få ut bra läkemedel på marknaden, avslutar Mohammed Homman.

Nästa artikel