Skip to main content
Start » Forskning » Liquid biopsy öppnar upp för nya möjligheter för cancerdiagnostik
Nyheter

Liquid biopsy öppnar upp för nya möjligheter för cancerdiagnostik

I samarbete med: Roche Foundation Medicine
roche logo
Foto: Unsplash
I samarbete med: Roche Foundation Medicine
Foto: Unsplash

Liquid biopsy är ett enkelt och icke-invasivt alternativ till dagens biopsier där man måste ta bort vävnad för att kunna analysera för cancer. Med ett enkelt blodprov kan man analysera patientens tumörcells-DNA i blodet. Det ger information om vilken typ av cancer och eventuellt vilken typ av behandling som är mest lämplig. Tumörceller släpper ut DNA i blodet när de delar sig snabbt och går in i celldöd. Det är förklaringen till att en liten cancer inte släpper ut lika mycket DNA som en stor cancer eller metastas. Men hur väl representerar blodprovet patientens tumör eller metastas/dottertumör?

– För många tumörtyper krävs mer forskning, men det finns mycket som tyder på att liquid biopsy är en bättre teknik än en metastasbiopsi. Hos en patient med spridd cancer med flera metastaser, där man omöjligen kan ta prov från alla metastaser, så kan en liquid biopsy ge en mer generell bild. Men framförallt så kommer de aggressiva tumörcellernas DNA representeras mer i cirkulationen, förklarar Johan Hartman, docent i klinisk patologi vid Karolinska Institutet.

Johan Hartman

Johan Hartman

Docent i klinisk patologi, Karolinska Institutet

Foto: Niklas Elmehed

Snabbare, enklare och billigare diagnostik

Liquid biopsy-tekniken kommer att innebära en minskad börda för sjukvården.

– Det är ett mödosamt arbete att jobba med vävnader. I framtiden tror jag att den typen av analyser kommer att minska vid långt framskriden cancer. Istället kommer man göra DNA analyser direkt från blodet. Det kommer att minska kostnaderna och förmodligen tiden för analys ganska kraftigt.

Kortare vårdtider och färre ingrepp

En snabb process och en förenklad provtagning gynnar även patienterna.

– Den här typen av analys kommer att förkorta vårdtiden och leda till färre ingrepp för patienten. Men det kräver att man har tillgång till väletablerade, snabba analysmetoder. Det finns godkända kommersiella metoder, men tillgängligheten är väldigt ojämn. I
dagsläget finns också väldigt stora regionala skillnader i provtagning från misstänkta metastaser. Den här analysen måste ske snabbt eftersom vi pratar om svårt sjuka patienter.

Flertalet akademiska forskningssatsningar

Johan Hartman tror att den här tekniken kommer att bli rutin vid all misstanke om spridd cancer, kanske till och med för att detektera och diagnosticera eventuell spridning. Dock är han osäker på om det kommer att användas inom screening och tidig upptäckt.

– Liquid biopsy kommer att bli oerhört viktigt för patienterna och därför måste sjukvården lära sig hur de ska hantera den här typen av teknik.

Det finns många viktiga akademiska forskningssatsningar på den här tekniken idag. Det pågår även viktig forskning för att förstå om liquid biopsy kan påverka överlevnaden i cancer. 

Next article