Skip to main content
Start » Forskning » Positiva resultat tar Spago in i nästa fas med lovande cancerprojekt
Sponsrad

En av nio kvinnor i Sverige riskerar att få bröstcancer innan 75 års ålder. En tidig och korrekt diagnos är ofta avgörande och tyvärr finns stort behov av precisare diagnostik för att kunna sätta in rätt behandling.

Spago Nanomedical är ett svenskt nanomedicinbolag som utvecklar produkter för effektivare behandling av livshotande sjukdomar, där bröstcancer är prioriterat. Bolaget har en plattformsteknologi som kan användas både inom diagnostik och terapi. Med två tydliga projektben kan man göra stor nytta samtidigt som det finns en stor marknadspotential, berättar Mats Hansen, vd på Spago:

– Min personliga vision har alltid varit starkt inriktad mot att se goda idéer bli till nytta för människor. Jag lyfter gärna fram vår forskningschef Oskar Axelsson som är hjärnan bakom vår teknologi, hans kunskap och kreativitet kan leda till förbättrad sjukvård i framtiden.

Mats Hansen

VD, Spago Nanomedical

Foto: Andreas Offesson

De två projekten tar sikte mot medicinska områden med stora behov. SpagoPix är ett kontrastmedel för MR-bildtagning med potential att avsevärt förbättra cancerdiagnostik. Tumorad® ska bli ett radioaktivt läkemedel för behandling av aggressiv cancer.

– Vi har visat att vi som litet svenskt bolag kan ta avancerad teknologi från idé till kliniska tester på människor. Om vi lyckas placerar det oss bland världsledande bolag inom nanomedicin-området.

SpagoPix – ofarligt kontrastmedel

De kontrastmedel som används vid MR-diagnostik idag har relativt låg precision vilket gör det svårt att urskilja tumörer från andra förändringar. Uppemot trettio procent är falska positiva diagnoser och många ingrepp görs i onödan. Exaktare diagnoser skulle spara både oro för patienten och kostnader för vården.

Oskar Axelsson

Forskningschef, Spago Nanomedical

Foto: Andreas Offesson

– En annan aspekt är att dagens kontrastmedel innehåller gadolinium som har potential att vara toxiskt. Detta har skapat oro bland läkare och myndigheter. Vårt medel är baserat på mangan som vi dagligen får i oss, bland annat blåbär är rikt på mangan.

I slutet på mars fick man resultat från första dosgruppen i klinisk prövning, och resultaten var goda. Nu går man vidare och höjer dosen.

Läs mer om Spagos arbete här.

– Om det fungerar som vi tänkt vill vi ingå ett partnerskap med ett större bolag som kan driva projektet vidare till marknad. Målet är att ha kliniska resultat i hamn under det närmaste året.

Tumorad® – exaktare strålterapi

Behandling med radioaktiv strålning är bevisat effektiv. Fördelen med intern radionuklidterapi jämfört med extern strålterapi är att man kan stråla flera tumörer samtidigt och att man kan stråla tumörer som är oåtkomliga från utsidan. Fokus i Tumorad®-projektet är nu på planering av regulatoriska säkerhetstester för att i nästa steg kunna genomföra kliniska studier. Lyckas man är marknadspotentialen mycket stor.

– Det vi gör nu är att visa att Tumorad® fungerar och bromsar tumörtillväxten. Successivt ser vi resultat och vi har dialog med Läkemedelverket för att utforma den kliniska utvecklingen. Det är stort för oss att även detta projekt närmar sig klinisk fas!

Kassan påfylld

Spago har precis genomfört en företrädesemission om cirka 47 MSEK. Man har nu tillräckligt med kapital för att säkra upp slutförandet av den pågående kliniska studien med SpagoPix och pågående prekliniska studier med Tumorad®.

– Om tre år hoppas jag att SpagoPix närmar sig marknad med ett större bolag. Jag tror också att vi är en bra bit in i klinik med Tumorad. Förhoppningsvis har vi också tid för andra idéer och utvecklar nanomedicin mot andra livshotande sjukdomar – vi ser stora möjligheter att göra skillnad.


Spago Nanomedical AB är ett svenskt bolag som är inriktat på nanomedicin. Fokus ligger på utveckling av nanomaterial för tumördiagnostik och behandling av cancer. De huvudsakliga utvecklingsprojekten SpagoPix och Tumorad® bygger på unika egenutvecklade nanomaterial. Bolaget grundades 2007 och är noterat på Spotlight Stock Market sedan 2013.

Next article