Skip to main content
Start » Prostatacancer » 125 000 män har prostatacancer, men minst 375 000 drabbas! 
Sponsrad

1 av 5 män får prostatacancer, som är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Men det är inte bara männen som drabbas utan också deras fruar, män, sambos och barn som får leva med stor oro. Prostatacancerförbundets årliga kampanj Mustaschkampen har i år som tema att göra en insats för de anhöriga. 

125 000 män i Sverige har prostatacancer. Utöver männen är antalet gifta, samboende och barn enligt Statiska Centralbyrån cirka 250 0000 personer. Så gruppen som drabbas av prostatacancer är därmed över 375 000 personer. 

Varför behöver familjerna vara oroliga? 

Först har vi situationen innan behandling. Mannen och de närstående känner oftast inte till vad det finns för behandlingar. Ordet cancer ger många tankar om döden. En del av oron kan vara: Kommer pappa opereras? Kommer han bli bra? Väntetiden för en prostatacanceroperation ska vara maximalt 68 dagar, men prostatacancervården fungerar dåligt och prostatacancer har den längsta väntetiden av alla cancersjukdomar. För åren 2020-2021 har medianväntetiden varit 133 dagar. Alla övriga cancersjukdomar har väntetider under 60 dagar.  

Per-Anders Nygård
Kampanjledare
Mustaschkampen 
Foto: Rosie Alm
Torsten Tullberg
Kampanjledare 
Mustaschkampen
Foto: Rosie Alm

Spridd prostatacancer blir det
riktigt besvärligt 

Många män har undvikit att läsa budskapen som har fått spridning de senaste åren: Prostatacancer går att bota om man upptäcker den tidigt – det är rekommenderat att alla män som fyllt 50 år tar PSA-prov på sin vårdcentral! För dessa män finns en risk att de har prostatacancer som hunnit sprida sig vilket innebär att sjukdomen är omöjlig att bota och behandlingarna blir besvärliga livet ut.  Cirka 9 000 män lever med spridd prostatacancer.  Ingen vill få besked om spridd prostatacancer och ingen vill heller lämna budskapet vidare till sina barn, sin partner eller sina nära vänner. Vad som återstår är bromsande behandling och för många en för tidig död.   

För att undvika spridd prostatacancer bör familjen se till att alla män över 50 år tar PSA-prov. Familjens man sköter troligtvis sin bil på ett exemplariskt vis och missar aldrig en besiktning, men när det kommer till sin egen besiktning kanske han är rädd att han har en dödlig sjukdom och väljer då som strutsen att köra ner huvudet i sanden.

Next article