Skip to main content
Start » Senaste Utgåvan » Nytt projekt för att flytta cancervården närmare patienten
Sponsrad

I januari börjar ett innovativt utvecklingsprojekt som har möjligheten att förändra framtiden för cancersjukvård. BeiGene, tillsammans med två andra läkemedelsföretag, samarbetar med vården kring ett utvecklingsprojekt i Uppsala där Akademiska sjukhuset introducerar ett nytt koncept för decentraliserad cancervård. Det innebär att en behandlingsfilial etableras i Gränbystadensköpcentrum som kommer att erbjuda behandlingar för blod- och tumörsjukdomar, såsom immunterapi, antikropps-behandlingar, enklare cytostatika och blodprovstagning. Målet är att leverera en mer tillgänglig och patientcentrerad cancervård.

Satsningen bygger på en omfattande förstudie och ett tidigare framgångsrikt projekt som Akademiska sjukhuset genomförde under 2022 och 2023 med en mobil cancerbehandlingsenhet. Efter positiv respons från både patienter och vårdpersonal valde Akademiska sjukhuset att bygga vidare på projektet och etablera en permanent öppenvårdsmottagning i Gränbystadens köpcentrum för patienter med blod- och tumörsjukdomar.

Behandlingsmottagningen i Gränbystaden öppnade sina dörrar för patienter den 17 januari och har plats för mellan fem och sex patienter samtidigt. Mottagningen är bemannad av personal från Akademiska sjukhusets hematologiska och onkologiska behandlingsmottagning och ger cancerpatienter möjlighet att få behandling även med avancerade immunterapier.

Satellitkliniker för mer lättillgänglig cancerbehandling

Syftet med projektet är att göra cancervård mer lättillgänglig, frigöra sjukhusets resurser och samtidigt ge cancerpatienter högre livskvalitet. 

Maria Andersson Ödman Biträdande verksanhetschef för mottagningen Blod- och tumörsjukdomar vid Akademiska sjukhuset.

–Gränbyprojektet ger patienter möjlighet att få cancerbehandling i en mer vardaglig miljö närmare sina hem, vilket kan ha en betydande positiv inverkan på livskvaliteten under en redan utmanande tid, säger Maria Andersson Ödman, biträdande verksamhetschef för mottagningen Blod- och tumörsjukdomar vid Akademiska sjukhuset.

I nuläget kommer Akademiska sjukhuset endast förlägga en del av cancerbehandlingen till behandlingsmottagningen. 

–För att minimera risken för plötsliga kraftiga behandlingsreaktioner i Gränby kommer patienterna att få sina två första behandlingar på sjukhuset.Vi kan med andra ord inte flytta ut allt. Men trots att det såklart finns utmaningar har responsen varit väldigt positiv. Personalen tycker att det är spännande att vara med och utveckla cancervården, säger Andersson Ödman.

Decentraliserad vård en möjlig lösning för framtidens cancervård 

BeiGene är ett globalt läkemedelsföretag som stöder utveckling inom cancervård.

Astrid Ottosson Wadlund, Medicinsk direktör, BeiGene & Carl-Gustav Fabiansson, Nordenchef, BeiGene.

–Gränbyprojektet utrustar dagens redan överbelastade sjukvårdssystem för det ständigt ökande antalet cancersjuka och säkerställer samtidigt en mer patientanpassad behandling. Samarbetet främjar dessutom kunskapen och forskningen inom cancervård, säger Astrid Ottosson Wadlund, medicinsk direktör på BeiGene.

Resultatet av projektet kommer att vara en avgörande faktor för när regionpolitikerna tar ställning till huruvida decentraliserad cancervård är en möjlig lösning för att behandla en ökande population av cancersjuka. 

–Att flytta ut cancerbehandling till satellitkliniker närmare patienten är ett första steg mot att göra vården mer tillgänglig, optimera resursanvändning och samtidigt förbättra patienternas livskvalitet, säger Carl-Gustav Fabiansson, Nordenchef på BeiGene.   


Om BeiGene

BeiGenes kultur och affärsstrategi bygger på ett värderingsdrivet tillvägagångssätt där målet är att hjälpa fler människor som drabbas av cancer och samtidigt bidra till en jämlik sjukvård med människan i fokus. Gränbyprojektet är helt i linje med företagets vision: att nå ut till cancerpatienter var de än befinner sig
i världen. 


Next article