Skip to main content
Start » Senaste Utgåvan » Sarkomföreningen stöttar forskning via donationer
Sponsrad

År 2020 beslutade Sarkomföreningens styrelse att samtliga medlemsgåvor och minnesgåvor oavkortat skulle avsättas till en särskild forskningsfond. Detta lade grunden till Sarkomföreningens forskningsfond som årligen delar ut medel i syfte att stötta och främja forskning inom sarkom. Totalt har drygt 1,5 miljoner samlats in. 2023 delades
688 060 kronor ut och 2024 kommer minst 1 miljon kronor att delas ut!

I syfte att sprida kunskap om sarkom samt skapa ett forum för att ta del av nya forskningsrön och viktiga diskussioner anordnas den 19 april Sarkomdagen 2024. Då samlas vårdpersonal, forskare, drabbade och representanter för Sarkomföreningen som deltar i ett gemensamt program med flera olika talare och paneler. I samband med detta arrangeras även en dag för kontaktsjuksköterskor från de olika sarkomcentrum som finns över hela landet. 

Kort om sarkom

Sarkom är en tumör som uppstår i kroppens stödjevävnader, det vill säga i skelett, brosk, bindväv, fett eller muskler. Man kan drabbas i alla åldrar och tumören kan sitta var som helst i kroppen. 

Sarkom är en ovanlig tumörsjukdom med hög dödlighet och där många överlevare drabbas av sena komplikationer. Varje år diagnostiseras mellan 400 – 600 personer i Sverige med sarkom.

Eftersom sarkom är ovanligt och består av flera olika diagnoser har det bedrivits lite forskning. Detta har resulterat i att överlevnaden har legat på ungefär samma nivå under flera årtionden.

Next article