Skip to main content
Start » Svensk Cancervård » Bröstcancerforskningen gör framsteg med hjälp av AI – men räcker det?
Sponsrad

Varje år diagnostiseras över 8 000 personer med bröstcancer i Sverige. För många kommer diagnosen för sent. Trots moderna framsteg dör fortfarande 1 400 kvinnor årligen i vårt land. 90 000 i Europa. Tidig upptäckt räddar liv, men bara åtta av tio kvinnor i Sverige går på mammografi när de kallas.

Forskningen har avancerat, särskilt med AI-stödd mammografiscreening. Men varför ser vi fortfarande så många dödsfall? Överlevnaden är 90-100 % om cancer hittas tidigt. Ändå finns det hinder, som låg utbildningsnivå och låg inkomst, som påverkar deltagandet i screeningprogram.

Med visionen att tillgängliggöra och demokratisera bröstcancerscreening grundade vi Thermaiscan. Genom att kombinera vår AI med värmekamera-teknik i smartphones har vi utvecklat Breast Cancer Pre-Screening (BCPS). Ett triagerings-verktyg för primärvården som kompletterar traditionella metoder som mammografi och ultraljud. Vår teknologi analyserar brösthälsa baserat på metabolism via värmekamerabilder och identifierar potentiell tumörutveckling. I vår kliniska validering i Armenien har BCPS visat nå 89 % sensitivitet och 83 % specificitet jämfört med mammografi.

Utvecklingen av värmekameror går snabbt. Inom några år förväntas stora smartphoneaktörer integrera värmekamerasensorer, vilket tillsammans med AI kan revolutionera bröstcancerscreening. I Sverige har vi god infrastruktur, men det finns fortfarande förbättringspotential. BCPS kan stödja screening på landsbygden, hjälpa riskgrupper och de som undviker mammografi. Globalt sett saknas infrastruktur för screenings på många håll.

Vårt fokus nu är att resa kapital för klinisk prövning i Indien och därefter använda verktyget på vårdcentraler i över 20 stater för att sedan utöka. Vi hoppas snart kunna integrera vår teknologi i den svenska sjukvården och bidra till att rädda fler liv.

För att verkligen göra skillnad krävs det att fler kvinnor deltar i screeningprogrammen. Med rätt insatser kan vi rädda fler liv och ge fler kvinnor chansen till en framtid fri från bröstcancer.

Statistik: Socialstyrelsen, Bröstcancerförbundet, Europaparlamentet, Cancerfonden

Next article