Skip to main content
Start » Svensk Cancervård » Effektiviserad cancerbehandling gynnar såväl patient som sjukvården
Sponsrad

Över femtio procent av alla cancerpatienter får strålterapi, vilket kräver en noggrann dosplanering för varje enskild patient. Det svenska medicinteknikbolaget RaySearch Laboratories har utvecklat ett avancerat världsledande verktyg för effektiv dosplanering som används på 750 cancerkliniker i ett fyrtiotal länder runtom i världen. Bolagets ambition är att förbättra såväl strålbehandling som övrig cancerbehandling för att kunna göra den så effektiv som möjligt, för patienter och för kliniken.

Vi har två huvudmål med våra produkter: att förbättra kvaliteten i behandlingen genom att möjliggöra mer precis strålning, vilket i sin tur maximerar patientens överlevnadsmöjligheter. Vårt andra mål är att effektivisera strålbehandlingstillfällena, vilket gynnar såväl patienter som arbetsflödet på kliniken. Ett övergripande mål är att utveckla verktyg som gör cancer-behandlingen mer precis och exakt, säger RaySearch Laboratories vd och grundare Johan Löf.

Utöver dosplaneringssystemet RayStation® har RaySearch även utvecklat onkologi-informations-systemet RayCare®, som tar ett helhetsgrepp om patientens behandling och kan hantera samtliga metoder för cancerbehandling: kirurgi, cytostatika och strålning. Systemet samlar in och lagrar data från varje enskild patient på ett sådant sätt så att det kommer att kunna användas för att räkna ut vilken behandlingsstrategi som lämpar sig bäst för den enskilda patienten.


Vår lösning är dels ett mjukvarusystem som förbättrar cancervården och möjliggör ett effektivt resursutnyttjande, dels ett system som systematiskt samlar in patientdata. Det ger i sin tur rätt förutsättningar till ständiga förbättringar av den vård som erbjuds, säger Johan Löf.

Vårdskulden efter Coronapandemin kräver smarta lösningar

Under Corona-pandemin har antalet diagnostiserade cancerfall minskat med i genomsnitt 10 procent globalt, vilket kommer att generera en våg av ökade cancerfall som kommer att behöva vård framöver. Här kan RaySearch Laboratories verktyg vara till stor hjälp i arbetet med att effektivisera planeringen och genomförandet av strålbehandlingen.


− I samband med dosplaneringen krävs en segmentering av patientens anatomi. För att kunna planera behandlingen behöver man definiera tumörområdet och kartlägga vilka organ som finns runt tumören. Det förutsätter att man bygger upp en 3D-modell av patienten. Det är ett tidsödande arbetsmoment som vi lyckats automatisera helt med hjälp av maskininlärning. Det är ett exempel på hur cancerklinikernas arbete kan effektiviseras, säger Johan Löf.

På RaySearch Laboratories framtidsagenda finns bland annat en fortsatt utveckling av dosplaneringssystemet RayStation samt onkologiinformationssystemet RayCare. Ytterligare en produkt som bolaget kommer att fokusera mycket på framöver är ett molnbaserat analyssystem för onkologi: RayIntelligence®. Ett annat fokusområde, där RaySearch är marknadsledande, är strålbehandling med protoner. Protonbehandling möjliggör bland annat en ännu mer effektiv dosfördelning och enligt Johan Löf är det den bästa tillgängliga strålbehandlingen globalt men även i Sverige.

Om RaySearch Laboratories

RaySearch Laboratories AB (publ) är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för att förbättra cancervården. RaySearch marknadsför RayStation® dosplaneringssystem (TPS) och onkologiinformationssystemet (OIS) RayCare®. De senaste tilläggen i RaySearchs produktlinje är RayIntelligence® och RayCommand®. RayIntelligence är ett onkologiskt analyssystem (OAS) som cancerkliniker kan använda för att samla in, strukturera och analysera data. Behandlingsstyrsystemet (TCS) RayCommand® är utformat som en länk mellan behandlingsmaskinen och systemen för dosplanering och onkologiinformation.

Programvara från RaySearch används på omkring 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003. Mer information finns på: www.raysearchlabs.com

Next article