Start » Nyheter » Ny digital plattform ska bryta stigmat kring cancer
Sponsrad

De flesta av oss har på ett eller annat sätt mött cancer, trots det finns det en stor osäkerhet kring hur vi ska bemöta en person som lever med cancer. Vilka frågor är jobbiga att svara på och vilka frågor önskar den som är sjuk att omgivningen ska ställa?

Biopharmabolaget Bristol-Myers Squibb (BMS) och den sociala media-appen War On Cancer har etablerat ett samarbete som syftar till att hitta nya lösningar för att sätta patienten i fokus. Nu lanserar de tillsammans Möt Cancer, en ny digital plattform där besökaren får höra direkt från cancerpatienter hur de vill bli bemötta.

Samtal om framtidens cancervård

Idén till plattformen föddes när BMS och War On Cancer genomförde samtalsserien ”Future Sessions”. Sammanlagt deltog ett hundratal beslutsfattare, patientföreträdare och representanter för hälso- och sjukvården för att prata om hur vi tillsammans kan engagera och ge mer makt till cancerpatienter under hela cancerresan.

Ett problemområde som ständigt återkom under dessa samtal var stigmat kring cancer. Många vittnade om att den mentala hälsan och känslomässiga reaktioner ofta hamnar i skuggan av de fysiska symtomen. Men också att det saknas stöd och kommunikativa verktyg för att möta en cancersjuk person. Därför skapades Möt Cancer. Syftet är att bryta stigmat och på så sätt skapa förutsättningar för en mer öppen dialog kring hur det är att leva med cancer.

Jag önskar att en vän säger eller visar vad den känner, utan filter. Utan att känna sig obekväm eller maskera känslor och tankar. – Kvinna 29 år, bröstcancer.

Kände stor avsaknad av mentalt stöd

Fabian Bolin, en av grundarna bakom War On Cancer-appen, fick själv en cancerdiagnos för fem år sedan. Han tycker att den mentala hälsan vid cancersjukdom måste uppmärksammas mer. Fabian drivs idag av viljan att skapa nya digitala lösningar för cancerpatienter och anhöriga.

– Självklart är kampen mot sjukdomen viktig, men jag kände en stor avsaknad av mentalt stöd under min behandling. Få personer vågade fråga hur jag verkligen mådde. Många av mina vänner visste inte vad de skulle säga när vi möttes. Vi behöver prata mer om cancer och avdramatisera relationen till sjukdomen, säger Fabian Bolin, medgrundare av War On Cancer.

Fabian Bolin, War On Cancer

Patienter svarar på viktiga frågor

mötcancer.se får besökarna möta fem olika cancerpatienter med olika diagnoser i olika åldrar bosatta i olika delar av Sverige. Patienterna, som illustreras av skådespelare, svarar på ett antal frågor som personer med cancer har identifierat som viktiga. Besökaren väljer först perspektiv för frågeställningen – vän, familjemedlem, kollega, vårdgivare eller beslutsfattare. I filmade intervjuer delar patienterna med sig av erfarenheter, tankar och känslor. Besökaren får en unik inblick i de mentala och emotionella behov som många cancersjuka lever med under behandlingen och i rehabiliteringsfasen.

Om jag fick säga en sak till dagens beslutsfattare skulle det vara: Korta ner väntetiderna! Att vänta är väldigt påfrestande för psyket. Varje dag räknas så fokusera därför på patientens behov istället för hur vården är organiserad. – Man 64 år, malignt melanom.

Patienten alltid i centrum

– Patienten står i centrum för allt vi gör och genom det här initiativet vill vi stärka patienternas röst. Vi vill öka förståelsen för hur det är att leva med en cancerdiagnos, samt bidra till utvecklingen av mer personcentrerad vård och positiva möten mellan den som är cancersjuk och de personer som finns runt omkring i vardagen, säger Annica Holmberg, Corporate Affairs Lead, Nordics, Bristol-Myers Squibb.

Annica Holmberg, Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag vars uppdrag är att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter att besegra allvarliga sjukdomar.   

För mer information, besök: www.mötcancer.se och www.bms.com/se

Nästa artikel