Skip to main content
Start » Nyheter » Årets cancerforskare: “Upptäckten fick enorm spridning över hela forskarvärlden”
Nyheter

Årets cancerforskare: “Upptäckten fick enorm spridning över hela forskarvärlden”

Foto: Shutterstock

Varför svarar hälften av patienterna med avancerad malignt melanom bra på immunterapi och andra hälften inte? Det är – väldigt förenklat – vad årets cancerforskare Göran Jönsson och hans kollegor vid Lunds Universitet forskar kring och även funnit en del av svaret på.

Varje år drabbas cirka 4 800 personer av hudcancern malignt melanom. Cancerformen som just nu ökar mest i Sverige. De flesta blir friska från sjukdomen genom operation. Men för ungefär tio procent är cancern avancerad och spridd vilket medför stora risker. Immunterapi har medfört att hälften av även dessa patienter idag kan bli hjälpta jämfört med tidigare cirka fem procent genom kemoterapi.   

Vad gav priset Årets cancerforskare? 

Det Göran Jönssons forskning fokuserar på är att förstå varför inte alla patienter med avancerad hudcancer svarar positivt på immunterapi. I förlängningen är målet även att hitta svaret på hur det går att bygga upp försvarsfunktionen i kroppen. Även hos dem som inte har den. Forskning som gav honom utmärkelsen ”Årets cancerforskare”.  

Göran Jönsson, Melanomforskare på Lunds universitet.

– Vi upptäckte att de med positiva resultat från immunterapin hade strukturer med immunceller, B-celler, i sina tumörer. Strukturer som vi kallade immunologiska fabriker. Tidigare var vi alla fokuserade på T-cellerna och trodde att all lösning fanns där. Upptäckten fick enorm spridning över hela forskarvärlden och innebar faktiskt öppnandet av ett helt nytt forskningsfält. Det är också hur vi kan skapa dessa immunologiska fabriker som vi söker svaret på nu, säger Göran Jönsson.   

Bättre förutsättningar för immunterapi  

Att detta är lösningen på alla problem med malignt melanom är för tidigt att säga. Däremot är det ett stort steg mot att förstå varför och hur strukturerna bildas. Dessa svar kan i förlängningen skapa förutsättningar för en effektivare behandling av alla som cancern drabbar. Göran påtalar också att upptäckten av B-cellernas betydelse har relevans även för andra cancerformer och att forskningen nu pågår på en mängd olika områden kring vilken roll B-cellerna spelar.  

– Det återstår mycket forskning och det behövs större studier innan vi vet hur vi kan skapa det försvar som gör att immunterapin ger önskad effekt på cancerpatienter. Samtidigt känner vi ändå att vi kommit betydligt närmare en möjlig lösning vilket är väldigt spännande för framtiden, säger Göran Jönsson.  

Varför ökar malignt melanom?  

Malignt melanom ökar kraftigt i Sverige, vilket Göran ser som oroväckande. Han tror att en del av förklaringen finns i våra resor till solen. Att efter en höst eller vinter i Sverige bränna sig en vecka på stranden och kanske göra det ett par gånger per år ökar risken för hudcancer kraftigt.  

– Att bränna sig innebär väldigt ökade risker. Vistas i solen är nyttigt men man bör undvika de timmar då solen är som starkast och man ska skydda sig med kläder eller solkräm, säger Göran Jönsson. Han uttrycker sig också skarpt när det kommer till att sola i solarier. Något han ser borde regleras bättre. För bästa boten mot hudcancer är ändå att, så långt det är möjligt, undvika det som kan trigga denna farliga sjukdom.

Motiveringen till Årets cancerforskare lyder:

För hans enastående forskning kring hud-cancerformen malignt melanom, som leder till nya och mer individualiserade behandlingar. Resultaten ger vägledning om vilka patienter som gagnas av immunterapi, och hur behandlingen ska modifieras för övriga.

   

Next article