Skip to main content
Start » Nyheter » BeiGene satsar långsiktigt med nordisk etablering & innovativa cancerläkemedel  
Sponsrad

Sedan 2021 är det globala forskningsintensiva biotechbolaget BeiGene etablerade i Norden. BeiGene utvecklar innovativa cancerbehandlingar med ett tydligt patientfokus tidigt i läkemedelsutvecklingsprocessen.  

Med etableringen säkerställer företaget att även svenska patienter och svensk sjukvård får tillgång till nya behandlingsalternativ inom ett område med stort medicinskt behov. BeiGene har verksamhet i hela Norden och bolaget planerar växa med ytterligare rekryteringar av nyckelroller. 

Företagets kultur och affärsstrategi bygger på ett värderingsdrivet tillvägagångssätt där målet är att hjälpa fler människor som drabbas av cancer, och samtidigt bidra till en jämlik sjukvård med människan i fokus. 

– Vi är ett passionerat och engagerat team i Norden som alla drivs av att göra skillnad. Då företagets strategi innebär att vi kan agera lokalt har vi mandatet att göra det som är bäst i respektive land med syftet att patienterna ska få tillgång till bra läkemedel, berättar Carl-Gustav Fabiansson, Nordenchef på BeiGene. 

Innovativa läkemedel måste nå ut till patient 

BeiGenes läkemedel godkändes under 2023 i Sverige och är ett välkommet tillskott till svensk cancervård.  

– Det är glädjande att även svenska patienter får tillgång till ett nytt läkemedel som kompletterar sjukvårdens befintliga behandlingsarsenal. Vi upplever dock att det i många fall tar alltför lång tid att nå ut med nya behandlingsalternativ. Trots att vi har goda kontakter med myndigheter och sjukvård är processerna ofta komplicerade och tidskrävande. Detta leder till att tiden från europeiskt godkännande blir lång innan läkemedlet når patienten, säger Carl-Gustav. 

Med fokus på patienten 

Företagets vision att nå ut till cancerpatienter var de än befinner sig i världen kräver nya tillvägagångsätt. 

BeiGene karakteriseras av ett tydligt patientfokus och har en ambition att inkludera patienter tidigt i läkemedelsutvecklingsprocessen.  

De kliniska studierna genererar i sin tur tidig erfarenhet som gagnar patienten. Vi är en långsiktig aktör som är här för att stanna.

Astrid Ottosson Wadlund

– Vi har även haft möjligheten att förlägga några av våra kliniska studier till Sverige för att öka kunskapen om olika behandlingsalternativ i svensk sjukvård. De kliniska studierna genererar i sin tur tidig erfarenhet som gagnar patienten. Vi är en långsiktig aktör som är här för att stanna, säger Astrid Ottosson Wadlund, Medicinsk chef Norden. 

Gedigen onkologisk forskning 

BeiGene har en gedigen forskning- och utvecklingsplattform med över 90 pågående eller planerade kliniska studier samt 30 ytterligare potentiella kandidater. Företaget har en av världens största forskningsteam inom onkologi med fler än 900 egna experter inom området. 

– Vi satsar på en bred pipeline med potential att adressera uppemot 80 procent av världens cancerformer. Vårt primära kliniska fokus är blodcancer, men vi utvecklar även substanser med fokus på solida tumörer. Behovet av nya läkemedel med innovativa behandlingsmekanismer är omfattande, säger Astrid. 

Next article