Skip to main content
Start » Nyheter » Blodcancerförbundets generalsekreterare: ”Ingen innovation om den inte kommer patienterna till del”  
Sponsrad

Forskningen har gjort enorma framsteg och en rad innovativa blodcancerläkemedel har introducerats för bättre livskvalitet. Men många får inte tillgång till dessa läkemedel tillräckligt snabbt och en innovation är ingen innovation om den inte kommer patienterna till del. Det hävdar Lise-lott Eriksson generalsekreterare för Blodcancerförbundet och president för MPE, Myeloma Patients Europe. 

Lise-lott Eriksson
Generalsekreterare, Blodcancerförbundet 
& President för MPE

Det insjuknar 4 000-5 000 personer årligen i någon av de 120 olika blodcancerdiagnoserna som finns. Vanligast är varianter av lymfom, leukemier och myelom. Behandlingarna handlar i princip enbart om läkemedel. Nya målinriktade läkemedel har inneburit en medicinsk revolution inom blodcancerområdet. Överlevnaden ökar och livskvaliteten höjs.  

Men Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV, har idag mycket långa handläggningstider för hälsoekonomiska utvärderingar av nya läkemedel.   

– Processen innan nya innovativa läkemedel är rekommenderade för användning i Sverige kan ta flera år. Det är därför positivt att utvärderingen av nya läkemedel ska centraliseras inom EU under 2025. TLV:s arbete borde då kunna effektiviseras oerhört med kortare handläggningstider och snabbare introduktion av nya läkemedel som följd.  

Blodcancerförbundet vill också se ett betydligt större patientinflytande i TLV:s hälsoekonomiska utredningsarbete för nya EU-godkända läkemedel.  

– Vår patientexpertis efterfrågas inte i Sverige på samma sätt som i flera andra länder i Europa och Norden. Därför har vi nu börjat skicka in yttrande till TLV och NT-rådet med våra aspekter på nya läkemedel. TLV:s första uppseendeväckande svar gav eko i branschen och vi förväntar oss att de framåt kommer att ta hänsyn till våra synpunkter, säger Lise-lott Eriksson.   

Next article