Skip to main content
Start » Nyheter » Blodcancerpatienter i Sverige måste också få tillgång till nya immunterapier
Nyheter

Blodcancerpatienter i Sverige måste också få tillgång till nya immunterapier

Årligen drabbas 4 500 personer i Sverige av en blodcancerdiagnos. Nya revolutionerande immunterapier finns nu för några av diagnoserna. Problemet är att patienter i Sverige inte hinner få tillgång till dem i tid, på grund av svensk byråkrati.

Behandling av blodcancer sker med läkemedel. Ett av de senaste årens stora genombrott inom blodcancerbehandling är den Nobelprisade immunterapin vid cancer. Förenklat går den ut på att aktivera och stärka kroppens immunförsvar, för att kunna angripa och oskadliggöra cancercellerna.

Peder Skarstedt
Arbetande styrelseordförande, Blodcancerförbundet
Håkan Sjunnesson
Kommunikatör, Blodcancerförbundet

– Undersökningar visar att en stor majoritet av Blodcancerförbundets medlemmar vill se en snabbare tillgång till dessa nya läkemedelsterapier och ungefär lika många (åtta av tio) är positiva till deltagande i kliniska studier. När allt fler personer nu överlever sin blodcancersjukdom måste de också få möjlighet till ökad livskvalitet och arbetsförmåga genom god cancerrehabilitering, säger Peder Skarstedt, arbetande styrelseordförande i Blodcancerförbundet.

Frågor och hinder måste åtgärdas och överbryggas

För att detta ska bli möjligt, ser Blodcancerförbundet att det finns frågor och hinder som behöver åtgärdas och överbryggas, på både europeisk, nationell och regional nivå:

  • EU-ländernas läkemedelslagstiftning måste moderniseras och anpassas till utvecklingen av nya effektivare blodcancerläkemedel, som ger färre biverkningar och högre livskvalitet.
  • De europeiska (EMA) och nationella läkemedelsmyndigheterna behöver utveckla mer moderna och effektiva regelverk som underlättar godkännandeprocessen av dessa nya läkemedel. Som jämförelse kan nämnas att FDA, the U. S. Food and Drug Administration verkar godkänna cancerläkemedel snabbare än EMA.
  • I Sverige behöver vi ha ett smidigare system för prissättning och subvention av läkemedel, som gör att de nya behandlingarna snabbare blir tillgängliga för behövande blodcancerpatienter. Systemet måste ta hänsyn till att nya och mer effektiva läkemedel visserligen är kostsamma på kort sikt, men långsiktigt är behandlings- och kostnadseffektiva.
  • Regionernas hälso- och sjukvård måste ha ekonomiska och personella resurser för att kunna genomföra både kliniska studier för utveckling av nya läkemedel och behandlings-metoder samt för att behandla sina blodcancerpatienter med nya effektivare läkemedel.
Next article