Skip to main content
Start » Nyheter » Den enda tiden att förbereda sig för framtiden är just nu!
Sponsrad

Kliniska studier är en förutsättning för att innovationer ska komma cancerpatienterna till nytta. För att möjliggöra detta har Nollvision cancer tillsammans med Genomic Medicine Sweden (GMS) och SciLifeLab etablerat Testbed Sweden Precision Health Cancer. En tvärsektoriell samverkan mellan en rad aktörer från sjukvård, industri, akademi, myndigheter och patientorganisationer.  

Det gemensamma målet är att bidra till att underlätta införandet av en mer jämlik och hållbar cancervård. Samtidigt vill man erbjuda företag i life science-sektorn en möjlighet att växa i Sverige.  

Förändring på systemnivå  

Utmaningarna vi står inför är både komplexa och globala och då räcker det inte med enskilda insatser. Det krävs förändringar på systemnivå.

Ebba Hallersjö Hult
Foto: Micke Lundström

–Om vi ska nå en hållbar och jämlik hälsa och cancervård i tid måste vi tänka och samarbeta på nya sätt. Därför använder vi ett missionsorienterat arbetssätt där olika aktörer arbetar i samma riktning mot gemensamma mål, säger Ebba Hallersjö Hult vid Stockholm School of Economics Center for Resilient Health, aktiv inom ledningen för Nollvision cancer och Testbed Sweden Precision Health Cancer.   

Just nu pågår förberedelserna för en nationell precisionsmedicinsk behandlingsstudie i synergi och i samarbete med andra s.k. DRUP-liknande studier i Europa.   

Nationellt engagemang och internationellt samarbete  

Testbed Sweden har sedan starten utgjort navet för europeiska samarbeten kring precisionsmedicinska studier vid cancer. Samarbetet har formaliserats och beviljats anslag från EU för implementering av europeiska cancerplanen och Cancer Mission. Vilket har skett via två ansökningar, PCM4EU och PRIME-ROSE. Båda projekten samlar över 15 länder.   

–Det är fantastiskt roligt att det nu finns ett nationellt engagemang och ett driv att få denna viktiga studie på plats. Även att vi kan samarbeta med en community av DRUP-liknande studier i Norden och övriga Europa, säger Anders Edsjö, överläkare inom Region Skåne och aktiv inom ledningen för GMS och Testbed Sweden Precision Health Cancer. 

Anders Edsjö
Next article