Skip to main content
Start » Nyheter » Det saknas psykosocialt stöd för de som får cancer!
Nyheter

Det saknas psykosocialt stöd för de som får cancer!

blodprov cancer
blodprov cancer
Foto: GettyImages
Genom mitt dryga 20 år långa arbete inom psykosocialt stöd inom cancervården har jag ofta fått höra ”Men blir det verkligen aldrig bättre?” av patienter, närstående och i media.

Psykosocialt stöd innebär att en person upplever att en patient får empati från någon och att det finns ett engagemang. Oftast behöver en relation eller allians uppstå, något som inte kan ske med vem som helst. Det krävs ofta flera försök med olika personer för att uppnå detta. Särskilt svårt kan det vara när patienten befinner sig i en mental kris eftersom hen då sluter sig inåt och först senare kan ta emot stöd.

Därutöver är det tydligt i vår forskning om de närståendes situation vid stamcellstransplantation, att de som verkar behöva mest stöd inte orkar söka sig till- eller ta emot stöd när livet redan är hårt pressat.

Får aldrig frågan

Många verkar inte heller komma på tanken att googla efter stöd, även om de söker information via nätet om diagnosen. En hel del patienter och närstående får aldrig frågan från vården om de har behov av psykosocialt stöd, eftersom det inte finns någon systematisk bedömning av detta. Eller så kommer inte frågan i rätt tid, eller i rätt sammanhang. Det är ofta en process för någon att be om eller kunna ta emot psykosocialt stöd, vilket kräver att det skapas en relation mellan den tillfrågade och den som ställer frågan.

Det finns stöd att få

Alla patienter har inte behov av eller vill ha psykosocialt stöd. De flesta som drabbas av cancer landar mentalt i den nya situationen, så länge de får ett bra bemötande och korrekt medicinskt omhändertagande av vården, men ungefär en tredjedel av patienterna gör inte det.

Finns många aktörer som kan hjälpa

Många patienter får dagligen hjälp av fantastiska sjuksköterskor och läkare att hantera sin psykiska och existentiella hälsa, oftast finns även en kurator som kan kopplas in. På Karolinska Universitetssjukhuset finns en psykoonkologisk mottagning med sjuksköterskor som har vidareutbildning inom psykoterapi, även konsultpsykiatriker finns på plats. Därutöver erbjuder många andra aktörer olika former av psykosocialt stöd, såsom patientföreningar och andra forum via nätet; cancersamtal.nu, ungavuxna.se, cancerkompisar.se, näracancer.se och exempelvis appen War on cancer. Vårdcentraler och kommuner erbjuder även numera psykosocialt stöd.

Jeanette Winterling, Chef på Karolinska för Cancerrehablitering
Foto: Linnéa Jonasson Bernholm
Next article