Skip to main content
Start » Nyheter » Ett lågt pris för en cancerbehandling kan stå patienten dyrt
Sponsrad

Sverige har under lång tid varit världsledande när det gäller att utveckla innovativa cancerbehandlingar och ge patienter snabb tillgång till dessa. Bland de länder i Europa där patienter får snabbast tillgång till nya behandlingar sticker Sverige ut som ett föregångsland och vi har länge legat i framkant när det gäller att attrahera globala läkemedelsbolag att göra sina kliniska studier på svenska sjukhus.

Många cancerformer kan idag botas eller framgångsrikt behandlas som en kronisk sjukdom, där patienten kan leva vidare med god livskvalitet. Detta är fantastiska framsteg tack vare forskning och utveckling.

Oliver Fouret
VD på MSD

Men hur ser utvecklingen ut framåt? Hur värderas innovativa behandlingar inom cancerområdet och hur värdesätts kliniska data i förhållande till pris? Det är frågor som engagerar Olivier Fouret, vd på läkemedelsbolaget MSD i Sverige.

– Målet måste vara en jämlik och rättvis vård där alla cancerpatienter får tillgång till det bästa cancervården har att erbjuda. Men riktigt så fungerar det inte idag. Budgetrestriktioner styr i allt högre utsträckning och lågt pris premieras framför kvalitativa studier. En konsekvens kan bli att forskande läkemedelsbolag på sikt väljer att investera och bedriva kliniska studier i andra länder än Sverige.

På senare år har antalet kliniska studier som genomförs i Sverige minskat i förhållande till andra länder och regeringen beslutade förra året att tillsätta en utredning för att vända den negativa trenden.

– Robusta kliniska studiedata behöver värdesättas i högre grad vid förskrivning av läkemedel. Det ger gott beslutsunderlag för läkaren och en trygghet för patienten. Det finns annars en risk att patienternas chans till överlevnad äventyras om ekonomiska begränsningar går före patientnyttan.

Olivier Fouret har varit vd på läkemedelsbolaget MSD i Sverige i 18 månader och har under sin tid här sett en utveckling som pekar mot att Sverige premierar budget framför kliniska data.

– Dagens individanpassade cancerbehandlingar bygger på läkarnas frihet att förskriva utifrån patientens individuella behov, samtidigt begränsas den friheten på grund av den kostnadspress som råder. Jag har stor förståelse och respekt för att den ekonomiska situationen sätter stor press på sjukvården, men patientens bästa borde alltid komma i första hand.

Vad skulle du vilja se framåt?

–Om vi kan få till en dialog mellan sjukvården, regionerna och läkemedelsindustrin så kan vi tillsammans hitta sätt att skydda patienternas tillgång till de mest adekvata behandlingarna, samtidigt som vi arbetar för att hitta hållbara ekonomiska lösningar. Som läkemedelsbolag har vi svårt att nå fram här och jag tror att en ökad transparens och förutsägbarhet i beslutsprocesser av behandlingar skulle förbättra förutsättningarna för effektiv cancerbehandling i Sverige.

Vad är Sverige riktigt bra på inom cancervård?

– Sverige är riktigt bra i det förebyggande arbetet. Att jobba med folkhälsan genom informationskampanjer och att ”bygga in” hinder för att göra det svårt för människor att konsumera till exempel tobak och göra det enklare att leva ett hälsosamt liv. Den proaktivitet och resultat vi ser inom vaccinationer är ett annat gott exempel. Här skulle jag säga att Sverige är världsledande. Inom forskning och utveckling ligger också Sverige väldigt bra till, och det är en av anledningarna till att det är så viktigt för oss på MSD att bedriva vår verksamhet här. Vi är representerade i över 50 kliniska studier i Sverige och vi har ett väldigt starkt samarbete med bland annat Karolinska Sjukhuset, något som vi är otroligt stolta över.

Next article