Skip to main content
Start » Nyheter » EU-planen lyfter screening
Annons
Bröstcancer

EU-planen lyfter screening

Foto: Shutterstock

En fin gest vi individer kan göra för våra medmänniskor är att uppmana dem att delta i nationella screeningprogram.  

På EU-nivå jobbas det flitigt på många håll för att stötta medlemsländerna så att fler medborgare får ta del av cancerscreening. Det politiskt utlovade arbetet för att minska cancersjukdomar görs genom EU:s plan mot cancer.  

Ny EU-strategi för cancerscreening 

Hösten 2022 fylldes planen på med en ny EU-strategi för cancerscreening. Inom ett par år ska 9/10 invånare som uppfyller kriterier för screening av livmoderhals-, bröst- och tjock- och ändtarmscancer erbjudas en undersökning. Det är en bra målsättning. Idag är nämligen skillnaderna stora inom EU. I vissa länder deltar endast sex procent av kvinnor i riskgrupp för bröstcancer i screeningtest. I andra länder når man upp till 90% i samma grupp. Då det gäller livmoderhalscancer når EU-länderna mellan 25 och 80%. I den nya strategin utvidgar man också åldersspannen man vill nå med screeningen.  

Margareta Haag
Ordförande
Nätverket mot cancer

Foto: Privat

I rekommendationen vill EU att medlemsländerna utvidgar den riktade screeningen till fler cancerformer. Prostata-, lung- och magsäckscancer lyfts. Här hemma har det redan genomförts några pilotprojekt med organiserad prostatacancertestning för att se hur ett screeningprogram kunde organiseras i Sverige. Inställningen till screening för lungcancer hos storrökande kvinnor är positiv: 95% av de tillfrågade i en pilotstudie i Region Stockholm skulle tacka ja. Studien undersöker vad som krävs för ett nationellt screeningprogram och den beräknas vara klar om två år. Det återstår att se om Socialstyrelsen plockar med screening mot magsäckscancer i sina nationella program. I den bästa av världar har vi lika tillgång till screening inom hela EU år 2025.  

Patienten i första hand 

Det bästa med EU:s plan mot cancer är att den verkligen prioriterar patienternas intressen och välmående. I det ingår också stöd till närstående och att orientera samhället i allt från cancerrisk till palliativ vård. Cancer handlar inte bara om att överleva, alla har också rätt till ett värdigt liv under och efter behandlingarna. Livskvalitet för cancerdrabbade ska lyftas inom hela EU. Uppföljande vård och rehabilitering bör, precis som allt annat inom cancervården, också ges oberoende av var i EU du bor och vem du är.  

Idag överlever allt fler cancer. Låt oss alla bidra till att allt färre får cancer imorgon. Gå på den screening som idag erbjuds i Sverige – och se till att folk i din omgivning också gör det! 

Next article