Skip to main content
Start » Nyheter » Fantastiska framsteg och stora utmaningar
Nyheter

Fantastiska framsteg och stora utmaningar

Vi står inför stora utmaningar och det kan ibland kännas tungt att fundera över hur vi ska kunna klara av att möta ökade behov i en allt mer komplex värld.

Margareta Haag
Ordförande, Nätverket mot cancer

Samtidigt gäller det att komma ihåg att en del av komplexiteten som vi nu upplever till viss del beror på alla de fantastiska framsteg som gjorts och som gör att allt fler överlever cancer. Det har forskats och utvecklats nya läkemedel och nya behandlingar och vi har arbetat med nya arbetssätt för att bättre möta patienter och anhörigas behov. Allt detta är fantastiskt och måste fortsätta!

Behov och lösningar – hand i hand

Nya behov och nya utmaningar behöver också nya lösningar.

Det finns många utredningar, satsningar och utvecklingsarbeten och de är viktiga för att uppnå de prioriterade frågor som vi ser som avgörande för att komma vidare i cancervården. Vi tror att mycket av det som händer inom EU kommer att tvinga oss att ta ställning och arbeta mer med exempelvis frågor kring läkemedel och delande av data. Dessutom har vi sedan 2021 Europé Beating Cancer Plan som skulle kunna ge oss riktning i arbetet när nu Sverige ser över cancerstrategin. Vi hoppas att man tar intryck av det europeiska arbetet och agerar utifrån de områden som är prioriterade; tidig upptäckt – för att fler ska överleva, precisionshälsa – för att de som får cancer ska få precisionsdiagnostik, mer adekvat behandling och rehabilitering och ökad livskvalitet när patienter och närstående ska leva med eller efter cancer.

Samverkan och partnerskap

I Sverige är vi väldigt duktiga på att få allt fler att överleva cancer – det är vi glada för förstås – men det är många saker som inte hänger med. Vi har till exempel problem med tillgänglighet, bemötande och livskvalitet under och efter cancerbehandling. Nätverket mot cancer fortsätter driva på och ser bland annat att arbetet med digitalisering och hälsodata är en viktig pusselbit för att effektivare upptäcka och behandla cancersjukdom och rehabilitera personer för bättre livskvalitet. Vi behöver även få profession, akademi, näringsliv, beslutsfattare och politiker att inse vikten av att ha med patienter och anhöriga som en resurs och en partner – både i vården och i forskningen. Patient- och närståendesamverkan måste gå som en röd tråd i all hälso- och sjukvård.

Det är därför hög tid att gå från ord till handling för att få till de förändringar som patienter och anhöriga behöver för en ännu bättre cancervård i framtiden.

Next article