Skip to main content
Start » Nyheter » Forskning som bidrar till ett bättre liv efter cancerbehandling
Sponsrad

Många unga cancerpatienter drabbas av komplikationer senare i livet. Framförallt är det kognitiva besvär och i synnerhet hjärntrötthet som debuterar i vuxen ålder. I Göteborg pågår ett forskningsprojekt där man försöker förstå den långsiktiga hjärntröttheten hos unga canceröverlevare.

I Sverige insjuknar cirka 350 barn och unga i cancer varje år. Det innebär att det idag finns runt 10 000 personer i Sverige som har haft cancer som barn. Av de som överlever drabbas majoriteten av olika följdsjukdomar senare i livet. Det är sjukdomar som unga normalt sett inte drabbas av, som till exempel hjärtsvikt. Men hjärnan kan också påverkas av cancerbehandling och orsaka bland annat hjärntrötthet. 

Det berättar Marianne Jarfelt som är docent och specialist i barnonkologi och som arbetar med vuxna patienter som har haft cancer som barn. Med anslag från Jubileumsklinikens Cancerfond (JKCF) leder hon ett forskningsprojekt om hjärntrötthet hos unga canceröverlevare. 

Kognitiva störningar

– I vår forskning tittar vi på patienter som har behandlats för akut lymfatisk leukemi i barndomen. Vi vet sedan tidigare att strålbehandling ger kognitiva störningar, men nu vet vi att även den cytostatika, som man behandlar med idag, ger liknande symtom som trötthet och koncentrationssvårigheter. Vi försöker förstå den långsiktiga hjärntröttheten hos canceröverlevare, säger Marianne Jarfelt.

Metod som visar hur hjärnan aktiveras

Med en relativt ny metod mäts syremättnaden i yttersta delen av stor-hjärnan. Det gör man genom att lysa med nästan infrarött ljus genom skallbenet samtidigt som patienten löser uppgifter vid en dator. 

– Den unika möjligheten att göra undersökningen samtidigt som personen löser uppgifter gör att vi får en bild av hur hjärnan aktiveras. Våra preliminära resultat tyder på en ökad aktivitet i hjärnan vid hjärntrötthet.

Viktigt för framtida forskning

Hjärntrötthet efter cancerbehandling är ett outforskat område, berättar Marianne Jarfelt. Förhoppningen är att studien ska öka förståelsen för cancerrelaterad hjärntrötthet och ge en bättre rehabilitering. 

– Jag är oerhört tacksam att Jubileumsklinikens Cancerfond ger anslag till den här typen av studier. Vår forskning är i en tidig utveckling och ofta behöver man mer resultat för att få stora anslag. Det här är en start som är viktig för framtida forskning. 

Next article