Skip to main content
Start » Nyheter » Framtidens målinriktade hematologiska behandlingar ger hopp för patienter
Sponsrad

Målinriktade hematologiska behandlingar och nya innovationer inom immunterapi revolutionerar kampen mot hematologiska sjukdomar.

En av de största framgångarna inom behandlingen av hematologiska sjukdomar är målinriktade behandlingar. Målinriktade behandlingar attackerar endast signalvägar som är överaktiva i cancercellen. Detta är ett stort genomslag som ger goda förutsättningar för cancerpatienter.

– Precisionen hos dessa typer av behandlingar kan förbättra inte bara behandlingen utan kan även minska biverkningarna som är förknippade med konventionell kemoterapi, berättar Marlene Mozart, specialist i hematologi samt medicinsk rådgivare.

De ökade behandlingsalternativen för hematologiska sjukdomar innebär att läkare bättre kan skräddarsy behandlingar utifrån den individuella patientens genetiska profil och riskfaktorer.

Marlene Mozart
Specialist i hematologi & medicinsk rådgivare
Janssen

– Behandlingar har utvecklats från konventionella behandlingar till precisionsmedicin: man kan numera diagnostisera och prognostisera med hjälp av undergrupper till olika sjukdomar och därigenom skräddarsy behandlingen bättre till individuella patienter. En annan utveckling som ser lovande ut är immunterapi, där man aktiverar kroppens eget immunförsvar att angripa cancercellerna. För patienten kan detta innebära ett förlängt liv och en förbättrad livskvalitet. Nu kan patienter i många fall leva med cancer som en kronisk sjukdom och i vissa fall till och med bli botade, säger Marlene Mozart.

De kliniska läkemedelsprövningarnas roll

I centrum för utvecklingen av hematologiska behandlingar står kliniska läkemedelsprövningar, där patienter under kontrollerade former får möjlighet att ta del av nya läkemedel som ännu inte finns tillgängliga på marknaden.

– Under dessa forskningsstudier samlas stora mängder data in om läkemedlets effekt och säkerhet för en viss patientgrupp. Det är samtidigt viktigt att resurser och förutsättningar finns till att fler kliniska studier kan genomföras i Sverige, så att även svenska patienter kan ta del av nya behandlingar som kan innebära ett förlängt liv och en förbättrad livskvalitet, säger Lars Forsberg, medicinsk rådgivare inom hematologi.

Framtiden för behandling av många hematologiska sjukdomar ser allt ljusare ut, med flera innovativa terapier runt hörnet.

Lars Forsberg
Medicinsk rådgivare inom hematologi
Janssen

– Men fler behandlingsalternativ innebär även utmaningar, inte minst för sjukvården. Det är inte alltid självklart vilken behandling som är optimal för respektive patient. Därför krävs gedigen kunskap om, och erfarenhet av, de nya behandlingarna och där fyller de kliniska läkemedelsprövningarna en mycket viktig funktion, säger Lars Forsberg.

EM-140751 09/2023

Next article