Skip to main content
Start » Nyheter » ”Ingen innovation om den inte kommer patienterna till del” 
Nyheter

”Ingen innovation om den inte kommer patienterna till del” 

Foto: Shutterstock

Årligen insjuknar mellan fyra till fem tusen personer av blodcancer i Sverige. Det handlar om över 120 olika diagnoser, absoluta majoriteten sällsynta. De vanligaste formerna är lymfom, leukemier och myelom. Behandling handlar i princip enbart om läkemedel. 

Forskningen har gjort enorma framsteg och en rad innovativa blodcancerläkemedel har introducerats för bättre livskvalitet. Men många får inte tillgång till dessa läkemedel tillräckligt snabbt och en innovation är ingen innovation om den inte kommer patienterna till del, hävdar Lise-lott Eriksson generalsekreterare för Blodcancerförbundet och president för MPE, Myeloma Patients Europe. 

Lise-lott Eriksson, Blodcancerförbundets generalsekreterare.

Det är bra att den hälsoekonomiska utvärderingen av nya läkemedel för EU-länder centraliseras 2025.

Lise-lott Eriksson

Den senaste WAIT-under-sökningen från EFPIA, europeiska federationen för läkemedelsindustrin, visar att EU-patienter i snitt bara har tillgång till knappt hälften (45 %) av alla nya EU-godkända cancerläkemedel. Än färre (40 %) är tillgängliga för patienter i Sverige med sällsynta cancersjukdomar.  

Glädjande centralisering  

Ett läkemedel anses tillgängligt när läkemedlet omfattas av nationella rekommendationer. Läkemedelslagstiftningen är gemensam för EU-länderna medan prissättning och subvention sker nationellt. TLV, Tand- och läkemedels-förmånsverket har idag mycket långa handläggningstider för hälsoekonomiska utvärderingar av nya läkemedel.

– Det kan ta upp till två år och därför är det bra att den hälsoekonomiska utvärderingen av nya läkemedel för EU-länder centraliseras 2025. TLV:s arbete borde då kunna effektiviseras oerhört med kortare handläggningstider och snabbare introduktion av nya läkemedel som följd. 

Vill se ett större patientinflytande

Blodcancerförbundet vill också se ett betydligt större patient-inflytande i TLV:s utrednings-arbete. 

– Inom ramen för nuvarande process har vi hittills inte möjlighet att delge vår expertis utifrån ett patient-perspektiv, om ett nytt läkemedels betydelse. I våra nordiska grannländer efterfrågar läkemedels-myndigheterna denna kunskap från våra  systerorganisationer. Så vill vi också ha det. Därför har vi nu skickat in ett första spontanyttrande till TLV med våra aspekter på ett nytt läkemedel. Deras svar var häpnadsväckande, säger Lise-lott Eriksson.

Om WAIT-undersökningen

Undersökningen bygger på 168 nya läkemedel som introducerats under perioden 2018-2021 och mäter i vilken mån de var tillgängliga för patienter i 37 EU- och EES-länder vid utgången av 2022. 

Next article