Skip to main content
Start » Nyheter » Kliniska prövningar banar väg för medicinska framsteg
Sponsrad

Kliniska prövningar spelar en central roll i utvecklingen av medicinsk forskning och framtidens behandlingar. Eva Adås arbetar som forskningsdirektör och samarbetar med kliniker och patienter för att ta fram banbrytande behandlingar som lägger grund för framtidens sjukvård.

Varje nytt läkemedel som läkemedelsföretag framställer måste genomgå en klinisk prövning för att säkerställa dess säkerhet och effektivitet innan de görs tillgängliga för allmänheten. Kliniska prövningar är både kostsamma och tidskrävande eftersom de regleras av strikta regler och kräver rigorös dokumentation.

– Det är här min avdelning kommer in. Vi fungerar som bron mellan läkemedelsföretag och svensk sjukvård: vi skapar studieprotokoll över hur prövningen ska gå till, säkerställer att prövningen följer regelverket, och samarbetar nära med kliniker för att hitta lämpliga patienter, säger Adås.

Utvecklingen av innovativa behandlingar central i kampen mot cancer

Eva Adås
Country Head Global Clinical Operations Sverige, Janssen

Kliniska prövningar spelar en central roll i kampen mot cancer. Cancerpatienter får genom dessa studier möjlighet att ta del av behandlingar som ännu inte finns på marknaden.

– Det tar i genomsnitt tio år att utveckla ett nytt läkemedel. För vissa patienter innebär detta att behandling redan finns, men att den inte ännu är tillgänglig. Kliniska studier gör det möjligt för cancerpatienter att ta del av innovativa behandlingar som de annars inte skulle få på flera år, säger Adås.

Förbättrad precisionsmedicin ger cancerpatienter bättre livskvalitet

Den enorma mängden data som samlas in under kliniska prövningar spelar en avgörande roll för utvecklingen av skräddarsydda cancerbehandlingar. Analyser av kliniska data om biomarkörer, specifika molekylära eller genetiska egenskaper förknippade med patientens cancer, har hjälpt forskare att identifiera patientundergrupper med högre sannolik-het att reagera positivt på specifika behandlingar.

– Detta genombrott har möjliggjort utvecklingen av mer målinriktade terapier som är skräddarsydda för patientens individuella genetiska eller molekylära profil. Dessa behandlingar ger patienten en bättre livskvalitet. Framstegen som vi gör med hjälp av kliniska prövningar understryker den avgörande roll som de spelar för att utveckla bättre behandlingar, säger Adås.

Trots att kliniska studier är en av hörnstenarna i medicinsk utveckling finns ändå flera utmaningar. Covid-19-pandemin har i flera år belastat det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och förminskat resurserna som satsas på forskning.

– Det är viktigt att Sverige fortsätter att investera i forskning och kliniska prövningar för att säkerställa att svensk sjukvård håller sig i framkant av den medicinska utvecklingen och att svenska patienter får tillgång till nya, innovativa behandlingar – som kan rädda liv, betonar Adås.

EM-140747 09/2023

Next article