Skip to main content
Start » Nyheter » Lyft upp forskningen och behandlingen för gynekologisk cancer!
Sponsrad

Årligen diagnostiseras cirka 3000 kvinnor med gynekologisk cancer i Sverige. 1000 kvinnor dör varje år. Forskning och utveckling inom gynekologisk cancer har långt ifrån hållit jämna steg med annan cancerforskning. Gynekologisk cancer är underforskat.

Vi måste få bättre forskningsklimat och därmed en säkrare och rättvisare vård. Det måste bli attraktivt att forska, det måste vara en regel snarare än ett undantag att en klinik bedriver forskning! 

Vården måste bemanningsplanera så att det finns tid för forskning och se till att vårdpersonal vet vilka forskningsprojekt och vilka studier som pågår inom deras områden och kan informera sina patienter.

Idag beror det på var i landet man bor för att man ska ha en chans att vara med i studier som prövar nya behandlingar och läkemedel. Stockholm/Gotland erbjuder en femtedel av sina gyncancerpatienter att delta vid primär sjukdom, men antalet faller ner till en bottennotering av en och en halv procent i andra delar av Sverige.

Det är orättvist. Det är ojämlikt. Ingen kvinna ska behöva ha sämre förutsättningar för behandling av sin cancersjukdom beroende på var i landet hon bor.

Med precisionsmedicin kan behandlingen av gynekolgisk cancer revolutioneras. Tusen kvinnor ska inte behöva dö varje år. De ska kunna leva lite längre.

Förusättningen är att hon erbjuds helgenomsekvensring vid diagnos, inte bara vid avancerad eller metastaserad cancer. Förutsättningen är att hon kan delta i medicinska studier och själv hjälpa till att driva forskningen vidare. Det måste finnas metoder för att följa upp och säkerställa att kvinnor kan erbjudas att vara med i kliniska studier i alla sjukdomsstadier.

Det är en grundläggande rättighet att ha likvärdig tillgång till kliniska studier och avancerad vård, oavsett diagnos, ålder och bostadsort.

Det är inte bara en medicinsk fråga. Det måste bli enklare att kunna finansiera forskning. Datasystem måste kunna tala med varandra över regiongränserna. Det måste bli lättare att samarbeta både nationellt och internationellt.

Ni som är politiker, hälso- och sjukvårdsansvariga eller forskare måste agera nu!

Next article