Skip to main content
Start » Nyheter » Mammografi räddar liv
Sponsrad

Svenska kvinnor som regelbundet går på mammografi har, enligt svenska studier, 50% mindre dödlighet i bröstcancer inom 10 år från diagnostillfället jämfört med de som inte gått regelbundet på screening.1

Joakim Ramos
Överläkare inom bröstradiologi i Region Västmanland, som är ordförande i nationella arbetsgruppen för mammografi.

Antalet kvinnor som kallas till screening i Sverige är enligt SCB cirka 2,1 miljoner i den rekommenderade åldern 40 till 74 år.

– Mellan 80 och 85% av alla kvinnor i relevant ålder utnyttjar sin rättighet att gå på screening. Vilket jämfört med resten av världen är väldigt bra, menar Joakim Ramos, överläkare inom bröstradiologi i Region Västmanland, som är ordförande i nationella arbets-gruppen för mammografi.

Gå när du blir kallad                  

Många enheter i Sverige skickar en andra kallelse om man inte kunnat gå på den första. Det är dock svårare att få en ny tid på enheter som har mobila screeningapparater. Då är det ännu viktigare att kontakta enheten så fort som möjligt.

Tumörer växer olika snabbt och cancern kan hittas sent i utvecklingen. Det handlar om hur tumören utvecklas och om den till exempel har hunnit sprida sig till lymfkörtlarna.

– Det är stor skillnad på hur många som har lymfkörtel-metastaser om man jämför kvinnor som går regel-bundet på screening, med de som bara har hoppat över en gång.

Få in en egen rutin

För att upptäcka bröstcancer tidigt bör kvinnor även känna på brösten en gång i månaden för att kolla så att allt känns normalt.

– En minut per sida efter mens räcker, säger Joakim Ramos.

Man bör gå på screening varje gång man blir kallad. Regionerna ska erbjuda alla kvinnor screening i intervaller på 18 till 24 månader.

– Intervallet i screeningen är upplagt efter hur bra effekt man kan se.

Det har skett en utveckling på behandlingssidan

Behandlingsmöjligheterna för bröstcancer är många och utvecklingen går hela tiden framåt.

– Om cancern hittas tidigt kan det räcka med mindre ingrepp. Annars finns det tillgång till bra tilläggbehandlingar som ger möjliget till goda behandlingsresultat, säger Joakim Ramos.


Referens
1 Duffy et al. 2021. Beneficial Effect of Consecutive Screening Mammography Examinations on Mortality from Breast Cancer: A Prospective Study. Radiology 2021 (299:541–547) 542

SE-14353-09-23-ONC

Next article