Skip to main content
Start » Nyheter » Mer stöd till dig som anhörig
Sponsrad

Förra våren tog regeringen beslut om Sveriges första nationella anhörigstrategi. Syftet med strategin är att stärka anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, utveckla stödet till anhöriga och göra det mer likvärdigt över landet.   

Mer än en miljon vuxna anhöriga vårdar, hjälper eller stödjer en närstående. Att ge omsorg till en närstående kan vara mycket tillfredsställande, men det kan också vara påfrestande och påverka den anhörigas hälsa negativt. Därför är det viktigt att anhöriga får rätt stöd för att orka med sin situation. Socialstyrelsen kommer under hösten att publicera vägledningar för hur stödet kan utvecklas inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Lennart Magnussson
Verksamhetschef, Nka

– Strategin kommer bidra till att anhöriga blir mer sedda, görs delaktiga och i större utsträckning får stöd för att kunna hantera sitt omsorgsgivande, säger Lennart Magnusson.

Det finns också många verksamheter  utöver kommuner och regioner som erbjuder stöd till anhöriga, inte minst många frivilligorganisationer. På nationellt kompetenscentrums (Nka) webbsida kan du finna flertalet av dessa: www.anhoriga.se/stod–utbildning/stodlinjer-for-anhoriga/

Den 6 oktober på nationella och europeiska anhörigdagen arrangerar Nka ett webbinarium krig anhörigfrågor och stöd till anhöriga. Material med anmälningslänk finns på Nka:s webbsida: www.anhoriga.se

På webbsidan finns också information om den nationella anhörigstrategin och Socialstyrelsens uppdrag.

Next article