Skip to main content
Start » Nyheter » MISSIONS: Ett nytt sätt att möta samhällsutmaningar
Sponsrad

Cancer är en av våra största globala samhällsutmaningar. För att möta den behöver vi skapa bättre förutsättningar att nyttiggöra data och framgångsrikt implementera ny kunskap, metoder och interventioner. Vi behöver tänka nytt och anta ett helhetsperspektiv på hälsa. Och vi behöver samarbeta på nya sätt mellan hälso- och sjukvårdens olika delar, näringslivet och civilsamhället.  

När de flesta tänker på cancervården tänker de på en läkare eller en sjuksköterska och en patient. I verkligheten är hälso- och sjukvårdens ekosystem mycket mer komplext, eftersom det är ett dynamiskt nätverk av interaktioner. För att skapa förändring i detta system räcker det inte med enskilda insatser. Att förändra en sak på ett enda ställe innebär bara att systemet runt det anpassar sig. Komplexa adaptiva system som hälso- och sjukvården kräver förändringar på systemnivå.   

Ett missionsorienterat arbetssätt 

Det är här som ”Missions” kommer in i bilden. Ett missionsorienterat arbetssätt bidrar till att förändra hela system genom ett tvärvetenskapligt perspektiv och engagemang från aktörer på alla nivåer som arbetar i
samma riktning mot gemen-samma mål. Och det är precis vad nollvisionen gör för cancer.  

–Men förändring sker inte av sig självt. Så vi tittar på kritiska möjliggörare som hälsodata, implementeringsforskning och kliniska studier och och ser till att olika aktörer möts och samarbetar, säger Ebba Hallersjö Hult, vid Stockholm School of Economics Center for Resilient Health, aktiv inom ledningen för Nollvision cancer och flaggskeppsinitiativet Testbed Sweden Precision Health Cancer. 

Ebba Hallersjö Hult
Foto: Micke Lundström

Vad gör Nollvision cancer? 

Nollvision cancer är en plattform för tvärsektoriell samverkan. Vi möjliggör förutsättningar och leder vägen till system-förändringar genom en holistisk portfölj av projekt och aktiviteter för att transformera cancer från en dödlig sjukdom till en botbar eller kronisk sjukdom.  

Kjell Ivarsson
Foto: Sverker Berggren

Det behövs flera olika aktörer som arbetar tillsammans för att utveckla och stärka cancervården.

Kejll Ivarsson

–Det behövs flera olika aktörer som arbetar tillsammans för att utveckla och stärka cancervården. Tillsammans kan vi skapa en robust och uthållig sjukvård för alla, avslutar Kjell Ivarsson, nationell cancersamordnare vid SKR, ordförande i RCC i samverkan och Nollvision cancer.    

Next article