Skip to main content
Start » Nyheter » Nevisense spelar en betydande roll i tidig upptäckt av melanom
Sponsrad

Malignt melanom är den mest allvarliga formen av hudcancer och en av de cancerformer i Sverige som ökar snabbast. Vid tidig behandling är melanom nästan 100% botbart, men vid senare upptäckt är sjukdomen väldigt allvarlig. SciBases banbrytande plattform Nevisense, stöttar läkare och sjukvårdspersonal att upptäcka melanom i dess tidigaste stadier.

Genom att använda Nevisense får läkare verktyg för att tidigt upptäcka melanom och därigenom erbjuda sina patienter den mest effektiva behandlingen med förbättrade patientresultat, säger Pia Renaudin, som är VD för SciBase, och understryker Nevisenses centrala roll.

Pia Renaudin
VD, SciBase

Med Nevisense har SciBase utvecklat en banbrytande plattform som kombinerar avancerad teknik med artificiell intelligens (AI) för att stödja läkare vid tidig upptäckt av hudcancer. Företaget satsar nu på att nå en bredare marknad, där värdet enbart inom hudcancerområdet uppskattas till över fyra miljarder kronor. Pia Renaudin ser en enorm potential i den nya metoden:

–Vår ambition är att utöka Nevisense närvaro på marknaden för att erbjuda fler patienter tillgång till vår point-of-care-teknologi och möjliggöra tidigast möjliga upptäckt av melanom, vilket i sina tidigaste stadier nästan är 100% botbart.

Hudcancer börjar ofta som små förändringar i huden, och det är avgörande att upptäcka dem i ett tidigt skede för en framgångsrik behandling. Idag utförs undersökningar oftast visuellt, där läkare undersöker och känner på hudförändringar innan de beslutar om en biopsi.

Men vissa hudförändringar kan vara svåra att upptäcka vid en visuell undersökning, vilket kan leda till att en malign tumör förbises i ett tidigt stadium och därigenom finns risk att överlevnadsprognosen försämrar avsevärt.


Om SciBase
SciBase är ett globalt medicin-tekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och kommersialiserar Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att öka den diagnostiska noggrannheten och säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar. Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.
Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan den 2 juni 2015.


Next article