Skip to main content
Start » Nyheter » Ny klass av läkemedel kan leda till ny behandling av äggstockscancer
Sponsrad

Det svenska bolaget Kancera utvecklar en helt ny klass av läkemedel genom två småmolekylära läkemedelskandidater som båda verkar genom att blockera det så kallade fraktalkinsystemet.

Fraktalkinsystemet fungerar som ett styrsystem i kroppen för en grupp av immunceller som visat sig vara sjukdoms-pådrivande i en rad olika sjukdomar, bland annat cancer. En av Kanceras läkemedelskandidater studeras nu i KANDOVA-studien, en klinisk fas I/II studie i patienter med äggstockscancer med återfall efter platiniumbaserad kemoterapi.

Motverka tumörtillväxt och sjukdomsprogress

Målet med kemoterapi är att skada cancercellernas DNA och därigenom motverka tumörtillväxt och sjukdomsprogress. Ett stort problem vid behandling av äggstockscancer är dock att kemoterapin fungerar sämre ju längre sjukdomen fortskrider. Den huvudsakliga orsaken till det är att cancercellerna utvecklar förmåga att reparera den DNA skada som kemoterapin orsakar.

Målet är att återställa motagligheten för kemoterapi.

Thomas Olin, bolagets forsknings- och utvecklingschef, berättar mer om möjligheterna Kancera ser:

–Vår forskning visar att vår läkemedelskandidat hämmar cancercellernas DNA reparation och i tillägg reducerar nivåerna av vissa immun- och vävnadsceller som understödjer cancercellernas tillväxt. Vår förhoppning är att de här två effekterna i samverkan kan bidra till att återställa mottagligheten för platinumbaserad kemoterapi och det är något vi nu för första gången studerar i patienter.

Studie genomförs på flera universitetssjukhus

KANDOVA-studien genomförs på flera universitetssjukhus i Sverige, Norge och Danmark. Huvudprövare för studien är Hanna Dahlstrand, verksam som överläkare i onkologi och gynekologisk onkologi på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

–Vi gläds åt att få samarbeta med Hanna Dahlstrand och de andra fram-stående prövarna som medverkar i studien. Den här studien är väldigt viktig för Kancera, då behovet av mer effektiva behandlingsformer är stort, säger Peter Selin, VD på Kancera och fortsätter: 

– För varje återfall minskar effekten av behandling och risken för sjukdomsprogress ökar. Om denna kliniska studie kan visa att vår fraktalkinblockerare kan öka effekten av kemoterapi och fördröja tiden till återfall har den potential att bli ett nytt och värdefullt behandlingsalternativ för den här utsatta patientgruppen, avslutar Peter Selin.

OM KANCERA

Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Kanceras aktie handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.

För ytterligare info, kontakta: Peter Selin, VD Kancera AB.

Next article