Skip to main content
Start » Nyheter » Öka kunskapen om äggstockscancer
Sponsrad

Årligen drabbas 700 kvinnor i Sverige av äggstockscancer, och 550 kvinnor dör i sjukdomen. I en enkät av Nätverket mot gynekologisk cancer, med kvinnor med äggstockscancer, uppgav 22% av kvinnorna att de inte hade tagits på allvar av vården när de sökte för sina symptom, och 70% av de drabbade hade diagnostiserats i ett sent stadium, då cancern redan har hunnit spridas.

Barbro Sjölander
Ordförande, Nätverket mot gynekologisk cancer

En tidig diagnos kan innebära skillnaden mellan liv och död. Aktuella data visar att femårsöverlevnaden vid diagnos i stadium 1 är 90%, jämfört med endast 40% i stadium 3–4. Med en förbättrad diagnosprocess kan kvinnors chanser att leva längre öka avsevärt.

Enkäten visade också att mer än hälften av patienterna saknade kännedom om äggstockscancer vid diagnos, vilket pekar på en allvarlig kunskapsbrist. En liknande kunskapsbrist verkar även råda inom primärvården. Därför finns ett akut behov av att öka medvetenheten om sjukdomen för att stärka tidig upptäckt och behandling.

Måste lyftas på nationella agendan

För att vända utvecklingen behövs ökade forskningsanslag och utbildningsinsatser, och här måste regeringen, riksdagen och regionerna agera. Äggstockscancer måste lyftas på den nationella agendan. Det är viktigt att säkerställa att fastställda vårdprogram efterlevs och att vårdkvaliteten är jämlik i hela landet.

Genom att lyssna på patienterna, utbilda allmänheten och vården, samt arbeta målinriktat för att nå resultat, kan situationen förbättras. För varje kvinna som får en tidigare diagnos ökar hoppet om att leva lite till.

Next article