Skip to main content
Start » Nyheter » Precisionsmedicin ger nya möjligheter till individanpassad behandling vid cancer
Sponsrad

Med precisionsdiagnostik och precisionsmedicin har svensk cancervård helt nya möjligheter till mer individanpassad vård och behandling av patienter, ofta i form av målinriktade terapier. 

Inom det nationella samverkansinitiativet Genomic Medicine Sweden, GMS, pågår nationella projekt för att implementera precisionsdiagnostik i rutinsjukvården för patienter med avancerad lungcancer, bröst- och äggstockscancer, barncancer och blodcancer.  

Mer genetisk information styr val av behandling 

Den snabba teknikutvecklingen med minskade kostnader för sekvensering tillsammans med att fler målinriktade terapier blir tillgängliga gör att breda genetiska analyser, så kallade genpaneler, används allt mer inom sjukvården för diagnos och val av behandling. 

Inom GMS har vi tagit fram breda genpaneler som är viktiga verktyg för patienter att få tillgång till målinriktade behandlingar och inkluderas i kliniska studier.

Anders Edsjö
Anders Edsjö, co-chair GMS Solida tumörer och överläkare i Region Skåne.

Helgenomsekvensering nästa steg för precisionsmedicin vid cancer 

I två pilotprojekt inom GMS testas nu analys av hela arvsmassan i tumören, så kallad helgenomsekvensering, både för patienter med akut leukemi och för barn med cancer. 

Richard Rosenquist Brandell, föreståndare gör GMS och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Hittills ser resultaten med helgenomsekvensering mycket lovande ut där vi i samma analys kan påvisa alla relevanta genetiska förändringar hos en patient.

Richard Rosenquist Brandell

Nya möjligheter för cancerformer med dålig prognos  

Målet med de breda genetiska analyser som GMS utvecklar är att de ska kunna erbjudas jämlikt över landet och till allt fler som drabbas av cancer. 

– Vi ser ett särskilt stort behov och värde för svårbehandlade cancerformer som trots den medicinska utvecklingen har dålig prognos. Här finns stora möjligheter att öka överlevnad och ge patienter bättre livskvalitet, avslutar Anders Edsjö. 

Next article