Skip to main content
Start » Nyheter » Precisionsmedicin och genomiska analyser ger nytt hopp för bröstcancerpatienter
Sponsrad

Behandlingen av bröstcancer har på senare år gjort stora framsteg, vilket innebär att många bröstcancerpatienter kan botas från sin sjukdom. Samtidigt återstår mycket att göra för bröstcancerpatienter. Även om nya behandlingsalternativ har tillkommit finns ett stort behov av en utökad behandlingsarsenal för patienter med svåra former av bröstcancer.

Per Karlsson
Professor vid Sahlgrenska Akademin & överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

Bröstcancer är en samlingsdiagnos för flera olika typer av sjukdomar. Det senaste decenniet har många nya behandlingsalternativ tillkommit för hormonreceptorpositiv samt HER2 positiv bröstcancer.  Det har gjort cytostatikabehandling överflödigt för allt fler. För patienter med trippelnegativ bröstcancer (ett samlingsnamn för bröstcancerformer där tumörcellerna saknar tre typer av receptorer på cellytan som därför generell har en något sämre prognos) har nytt hopp tillkommit i form av bland annat PARP-hämmare och antikroppsläkemedelskonjugat, ADC.

– De senaste årens medicinska utveckling har gett sjukvården en ökad förståelse för biologin bakom olika typer av bröstcancer, inklusive spridd och trippelnegativ bröstcancer, säger Per Karlsson, professor vid Sahlgrenska Akademin och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Hans forskargrupp kartlägger bland annat biomarkörer för olika former av bröstcancer. Dessa biomarkörer kan i sin tur användas för att avgöra vilka patienter som behöver strålbehandlas. Historiskt sett har samtliga bröstcancerpatienter som genomgått bröstbevarande kirurgi även strålbehandlats, men nya vetenskapliga framsteg inom biomarkörer innebär att strålbehandling kan undvikas när det inte är medicinskt befogat för individen.

Genomisk analys banar väg för individanpassad behandling

 Stora framsteg har även gjorts vad gäller kartläggningar av cancertumörers arvsmassa, så kallad genomik. Det ökar läkarnas kunskap om den specifika tumörens egenskaper vilket i sin tur ger ett förbättrat underlag för individanpassad och skräddarsydd behandling, så kallad precisionsmedicin.

–Genomisk analys och en individuellt anpassad behandling gör det möjligt att undvika onödiga behandlingar då varje patient kan ordineras en behandling de sannolikt svarar bäst på, säger Per Karlsson.

Innovativ målsökande behandling

En relativt ny klass av läkemedel är så kallade antikroppsläkemedelskonjugat, ADC, där en cytostatikamolekyl kopplas ihop med en målinriktad antikropp som riktas mot ett protein som förekommer i cancercellerna. Cytostatikamolekyler fäster normalt på receptorer på cancertumörens yta via antikroppar och förs sedan in i cellerna, där de frigörs. Behandling med ADC innebär att koncentrationen cytostatika som når tumören är högre än om hela kroppen behandlas. Utvecklingen av dessa befinner sig ännu i sin linda, och kommande åren väntas fler typer av ADC komma, vilket ger nytt hopp för patienter med svåra former av bröstcancer såsom trippelnegativ bröstcancer.

–Min förhoppning är att de senaste årens framsteg i kombination med kommande genombrott kan innebära slutet för en era då sjukvården kontinuerligt ökat antalet behandlingar för en genomsnittlig bröstcancerpatient. De senaste årens precisionsmedicinska framsteg med färre och mer selektiva behandlingar kan minska biverkningarna och därmed öka patientens livskvalitet, säger Per Karlsson avslutningsvis.

SE-UNB-0235, January 2024

Next article