Skip to main content
Start » Nyheter » Samverkan och handling för nollvisionen
Sponsrad

Efter fyra år med Nollvision cancer kan vi konstatera att vi tagit viktiga steg för att komma samman och identifiera och agera inom en rad områden där såväl stegvisa som radikala förändringar krävs om cancer ska transformeras till en botbar eller kronisk sjukdom.

Eva Jolly
Verksamhetsansvarig Karolinska
CCC & Vice ordförande styrgruppen Nollvision cancer
Kjell Ivarsson
Nationell cancersamordnare & ordförande för styrgruppen Nollvision cancer

Nollvision cancer har precis påbörjat det femte och avslutande året med finansiering inom Vinnovas program Visionsdriven hälsa. Arbetet är fullt inriktat på verksamheten här, nu och framåt, men nu är också ett bra tillfälle att fundera på vad den här typen av satsning hittills har bidragit med och vad vi har lärt oss. Ett initiativ som Nollvision cancer kan aldrig ensam ta åt sig äran av reella förändringar som sker i olika delar av samhället. Däremot hoppas vi att funktionen som samlande plattform med hundratals möten, seminarier, insatser och kunskapsutbyten som miljön inneburit har uppmuntrat till mer av samarbete och samsyn där aktörer stärkts och inspirerats i sina olika roller.

Cancer ska bli en botbar eller kronisk sjukdom

Visionen har från början varit att bidra till att transformera cancer till en botbar eller kronisk sjukdom. För att närma sig den visionen krävs naturligtvis insatser från en hel rad aktörer, inte minst för att förhindra sjukdom eller för att upptäcka den tidigare. Vi som medborgare behöver vara medvetna om riskbeteenden. Insatserna för prevention som till exempel rökstopp behöver fortsätta utvecklas samtidigt som kommunikationen måste förstärkas och anpassas för att säkerställa att rätt människor nås. Här ser vi att andelen människor som anger att de röker fortsätter att minska, men också att dessa andelar skiljer sig åt mellan till exempel personer med kortare eller längre utbildning. Mer måste alltså göras! Vidare måste insatser för tidig upptäckt av sjukdom utvecklas, så att de som trots allt insjuknar kan få behandling så snabbt som möjligt. Tidig upptäckt innebär på många sätt ett systemskifte, som kräver nya sätt att förhålla sig till finansiering och budgetering likväl som organisering, både inom vården och utanför. Här gläds vi åt att flera nya insatser och metoder för screening och annan tidig upptäckt diskuteras och prövas.

Krävs samarbete mellan och handling av många aktörer

Inom Nollvision cancer hjälper vi till att trycktesta samarbetsformer och samarbetsförmåga för att tillsammans bli bättre steg för steg. Under de fyra år som verksamheten har funnits har många initiativ startats och flera avslutats. Vi har också lärt oss mycket om vad som krävs i samarbeten mellan många olika aktörer. Vi har till exempel tagit fram en etisk guide för samverkan eftersom vi märkte att det behövdes för att skapa trygghet att sitta runt samma bord. En annan erfarenhet är att den tid vi satsar på samverkan och diskussioner måste resultera i att enskilda aktörer går tillbaka hem till sina organisationer och faktiskt fattar beslut.  Hatten av för alla som med sina olika kompetenser, ansvarsområden, roller, engagemang och initiativ drar sitt strå till stacken och bidrar till att vi närmar oss nollvisionen!

Next article