Start » Nyheter » SpectraCure tar upp kampen mot återfall i prostatacancer
Sponsrad

Det Lundabaserade medicinteknikbolaget SpectraCure har utvecklat en ny behandlingsmetod, interstitiell fotodynamisk tumörbehandling (PDT) med IDOSE, som kan ge patienter med återfall i prostatacancer efter tidigare strålbehandling en behandlingsmöjlighet. På sikt kan metoden även vara ett första alternativ till strålbehandling.

SpectraCure bildades 2003 som ett spin-off bolag från Lunds universitets avdelningar för medicintekniska lasertillämpningar och fysik. SpectraCures interstitiella PDT-system med mjukvaran IDOSE representerar en helt ny generation av medicintekniska system för behandlingsplanering och dosleverans av laserljus.

– PDT-behandling med IDOSE har potential att ge patienterna betydligt bättre livskvalitet än de behandlingsalternativ som idag erbjuds återfallspatienter. Med tekniken kan många av de biverkningar som förekommer i samband med andra behandlingar förebyggas, säger Johannes Swartling, CTO på SpectraCure.

En unik produkt och behandlingsmetodik med potential

Årligen insjuknar ca 180 000 personer i USA och 400 000 i EU i prostatacancer. Efter strålbehandling drabbas omkring 60 000 av dessa av återfall. I dagsläget saknas behandling som kan erbjuda bot för denna patientgrupp. SpectraCures PDT-system med IDOSE® möjliggör behandling av inre tumörer. Systemet med återkopplad dosstyrning, baserat på det patenterade och egenutvecklade IDOSE-systemet, är en unik produkt och behandlingsmetod.

Kan komma att användas för andra cancertyper

Med metoden kan man antingen behandla hela prostatakörteln, vilket är den traditionella behandlingsstrategin, eller rikta behandlingen mot den del av prostatan där tumören sitter, så kallad fokal behandling. Behandlingen förbättrar precisionen och genom övervakning och individuell ljusdosering minimeras skador på frisk vävnad. Patienten kan bibehålla sin livskvalitet.

–Den globala marknadspotentialen för interstitiell PDT är omfattande. Utöver patienter som fått återfall av prostatacancer kan PDT i framtiden även användas som förstavalsbehandling för patienter med prostatacancer. Metoden kan dessutom användas för behandling av andra cancertyper, exempelvis bukspottkörtelcancer och cancer i lever, huvud- och halsregionen, säger Johannes Swartling.

Stort intresse bland onkologer

– Under 2019 har vi arbetat med fas 2 av den kliniska studien med goda behandlingsresultat. Det förberedande arbetet med fas 3-studien inleddes under slutet av året. Vi utvärderar nu resultatet av fas 2-studien och har även vidareutvecklat användargränssnittet för vår behandlingsmetod. Vår målsättning är att få ett marknadsgodkännande så vi kan börja erbjuda vår behandlingsmetod till patienter runtom i världen under 2021, säger Johannes Swartling.

SpectraCures behandlingsmetoder har genererat stort intresse bland onkologer på sjukhus runtom i världen. Bolaget samarbetar bland annat med Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, University College Hospital i London samt University of Pennsylvania i Philadelphia.

– I nästa steg är vår ambition att presentera vår teknik på exempelvis läkarkongresser med inriktning mot prostatacancer. Vårt omfattande nätverk av läkare utgör ett bra stöd i det arbetet, säger Johannes Swartling.

Fortsatt nära samarbete

SpectraCure noterades 2016 på Aktietorget och är numera listat på First North Premier.

Börsnoteringen har genererat många positiva effekter för bolaget. Det har dels hjälpt SpectraCure att finansiera bolagets utveckling. Bolaget har relativt många aktieägare och noteringen har även bidragit till att öka kännedomen om och intresset för SpectraCures innovativa behandlingsmetoder.

–Vi har fortfarande ett nära samarbete med de forskargrupper som startade SpectraCure.  Vår nära koppling till universitetet och forskningsutbytet underlättar också vårt rekryteringsarbete. En av bolagets grundare, onkologiprofessorn Katarina Svanberg, är en av våra styrelseledamöter. Vi har i dagsläget en stark styrelse med flera industriella representanter, säger Johannes Swartling.

Läs mer på SpectraCures hemsida.

Nästa artikel