Skip to main content
Start » Nyheter » Tidig upptäckt kan rädda liv
Sponsrad

Lungcancer är fortfarande den dödligaste cancersjukdomen. Men det skulle inte behöva vara så. 

Karin Liljelund
Vice ordförande, Lungcancerföreningen

Tack vare förbättrad diagnostik och nya mer effektiva läkemedel, med färre biverkningar, lever många fler längre och med god livskvalitet, säger Karin Liljelund, Lungcancerföreningens vice ordförande. 

Tyvärr kommer många till behandling sent i sjukdomen. Därför menar Lungcancerföreningen att primärvården måste bli bättre på att uppmärksamma patienter med allmänna symtom som kan vara tidiga tecken på lungcancer. Ju tidigare cancern upptäcks desto bättre chans till bot. Tidig upptäckt och snabbare vårdkedja tillsammans med en rättvis vård i landet är några de viktigaste frågorna där vi vill se förändringar.

Alla som har lungor kan drabbas av lungcancer!

Lungcancer förknippas fortfarande ofta med rökning, men faktum är att vem som helst kan få lungcancer. Andelen patienter som aldrig har rökt ökar stadigt. Vi vill ha bort stigmat runt lungcancer samtidigt som vi vill uppmärksamma de allt yngre patienterna och aldrig-rökarna säger Karin vidare.

Vad gör Lungcancerföreningen?

Hos de som är drabbade av lungcancer vet vi att det finns ett stort behov av att få träffas, utbyta erfarenheter och inhämta kunskap. Därför anordnar vi till exempel lokala träffar och föreläsningar om olika ämnen. Den årliga Lungcancerdagen i november är en av våra viktigaste aktiviteter. Vi driver påverkansarbete för en förbättrad lungcancervård och vi deltar i många olika sammanhang där vi kan fungera som en brygga mellan patienter, forskare, läkare och beslutsfattare.

– Jag vill uppmuntra alla som vill bidra till en bättre cancervård att bli medlemmar hos oss, säger Karin Liljelund. Ju fler vi är desto starkare blir vi och desto större möjlighet att påverka har vi.


          Om Lungcancerföreningen
Lungcancerföreningen är en ideell patientförening som är till för alla som på något sätt är drabbade av lungcancer. Behöver du tala med någon? Välkommen att ringa vår stödtelefon: 020 88 55 33.


Next article