Skip to main content
Start » Nyheter » Tidig upptäckt kan rädda liv
Sponsrad

Lungcancer är fortfarande den dödligaste cancersjukdomen. Men det skulle inte behöva vara så. Tack vare förbättrad diagnostik och nya mer effektiva läkemedel, med färre biverkningar, lever många fler längre och med god livskvalitet säger Karin Liljelund, Lungcancerföreningens vice ordförande. Tyvärr kommer många till behandling sent i sjukdomen. Därför menar Lungcancerföreningen att primärvården måste bli bättre på att uppmärksamma patienter med allmänna symtom som kan vara tidiga tecken på lungcancer. Ju tidigare cancern upptäcks desto bättre chans till bot. Tidig upptäckt och snabbare vårdkedja tillsammans med en rättvis och jämlik vård i landet är några av de viktigaste frågorna där vi vill se förändringar. 

Alla som har lungor kan drabbas av lungcancer! 

Lungcancer förknippas fortfarande ofta med rökning, men faktum är att vem som helst kan få lungcancer. Andelen patienter som aldrig har rökt ökar stadigt. – Vi vill ha bort stigmat runt lungcancer samtidigt som vi vill uppmärksamma de allt yngre patienterna och aldrig-rökarna säger Karin vidare. 


Karin Liljelund
Vice ordförande, Lungcancerföreningen


Vad gör Lungcancerföreningen? 

Hos de som är drabbade av lungcancer vet vi att det finns ett stort behov av att få träffas, utbyta erfarenheter och inhämta kunskap. Därför anordnar vi till exempel lokala träffar och föreläsningar om olika ämnen. Ett exempel är vår viktigaste aktivitet, Lungcancerdagen, som i år äger rum den 9 november. Alla är välkomna, läs mer på vår hemsida, www.lungcancerforeningen.se.  

Förutom våra olika medlems-arrangemang deltar vi i många olika sammanhang där vi kan fungera som en brygga mellan patienter, forskare, läkare och beslutsfattare.  

– Jag vill uppmuntra alla som vill bidra till en bättre cancervård att bli medlemmar hos oss, säger Karin Liljelund. Ju fler vi är desto starkare blir vi och desto större möjlighet att påverka har vi.  

Om Lungcancerföreningen

Lungcancerföreningen är en ideell patient-förening som är till för alla som på något sätt är drabbade av lungcancer. Stöd oss och bli medlem.

Next article