Skip to main content
Start » Nyheter » Upptäckten av ett nytt styrsystem för celler kan leda till behandling mot äggstockscancer
Sponsrad

Läkemedelsbolaget Kancera är först i världen med att utveckla småmolekylära läkemedelskandidater som blockerar fraktalkinsystemet, ett nytt styrsystem för läkemedelsutveckling mot cancer och inflammation. Bolagets forskare arbetar nu för att utveckla vad som i första hand kan bli en målstyrd behandling av avancerad äggstockscancer.

Den största utmaningen vid behandling av cancer är att kemoterapin fungerar sämre ju längre sjukdomen fortskrider. Det beror bland annat på att cancercellerna blir alltmer effektiva i att reparera den skada som orsakas av cytostatika vilket bidrar till att cancern blir behandlingsresistent.


Våren 2021 presenterades nya forskningsresultat från Kancera som visar att fraktalkinsystemet spelar en nyckelroll i tumörers motståndskraft mot dagens bästa cancerbehandlingar.

Illustration: Kancera


– Upptäckten, som publicerades på förstasidan i tidskriften Cancers, visar att Kanceras fraktalkinblockerare eliminerade cancerceller genom att blockera deras förmåga att reparera DNA. Den effekten var tydlig även när cancercellerna visade resistens mot dagens bästa cytostatika. Därmed visar Kanceras målstyrda läkemedelskandidat egenskaper som kan komma att markant förbättra behandlingen mot äggstockscancer, säger Thomas Olin, vd på Kancera.

Stort behov av bättre behandlingar


Behovet av långsiktigt verksam behandling av äggstockscancer är stort då denna sjukdom drabbar flera hundratusen kvinnor årligen och anses vara den mest allvarliga formen av gynekologisk cancer.

– Genom att blockera fraktalkin-systemet kan vi få behandlingsresistent äggstockscancer att åter krympa efter behandling med cytostatika. Det har vi visat i prekliniska sjukdomsmodeller av mänsklig cancer. Om dessa lovande resultat kan bekräftas i kliniska studier skulle det vara ett stort framsteg som ger nytt hopp för många cancerpatienter. Vår målsättning är att starta den kliniska utvecklingen av vår läkemedelskandidat mot äggstockscancer redan under 2022, säger Thomas Olin.

Kancera understryker att denna redaktionella annons endast beskriver bolagets forskning och utveckling av läkemedelskandidater och att det är för tidigt att säga om det resulterar i en produkt för kliniskt bruk.

Om Kancera AB

Kancera är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag som utvecklar målsökande läkemedelskandidater mot cancer och inflammation. Kanceras forskning och utveckling av framtida läkemedel sker i nära samverkan med forskare och kliniker, och har sin verksamhet inom Karolinska Institutet Science Park. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Premier.

Next article