Skip to main content
Start » Nyheter » Utmaningar med avancerad kutan skivepitelcancer
Sponsrad

Kutana skivepitelcancer ökar kraftigt och med det även de avancerade fallen. Ett nationellt vårdprogram är på väg som sannolikt kommer att förbättra prognosen men vi som läkare behöver bli bättre på att hitta de avancerade fallen för att förbättra överlevnaden för dessa patienter.

Vi har under de senaste åren sett en kraftig ökning av fall med kutan skivepitelcancer. Nya sätt att sola, ökad ålder och nya immunhämmande behandlingar är några av orsakerna till att vi på tio år nästan ser en fördubbling av fallen. 2018 drabbades 8 057 patienter av tumören enligt Socialstyrelsens statistikdatabas för cancer jämfört med tio år tidigare då de var 4 353, vilket också betyder att de allvarliga fallen ökar. Spridd sjukdom är tack och lov ovanligt när det gäller kutan skivepitelcancer, men ett mycket allvarligt tillstånd

Inom huvud-halsområdet, där det stora flertalet av tumörerna uppträder, är risken till spridning mellan 2 och 5 procent och då blir prognosen markant sämre. De svåra tumörerna med hög dödlighet ökar med andra ord, men samtidigt utvecklas nya behandlingsformer för att möta de svåra tumörerna.

Den relativa fem-årsöverlevnaden för alla kutana skivepitelcancrar är 95 procent för kvinnor och 92 procent för män medan vid spridd tumör sjunker den avsevärt. De få svenska studier som gjorts pekar på en överlevnad på bara 50 procent.

Mathias von Beckerath

Överläkare, huvud-halskirurg, Karolinska Universitetssjukhuset

Foto: Privat

Rätt instans gör stor skillnad

Vikten att hitta spridd sjukdom tidigt kan inte överskattas. Att palpera regionala lymfkörtlar och rekommendera egenkontroll skall vara en självklarhet även vid minsta tumör. Att snabbt få misstänkta fall till rätt instans gör stor skillnad, som att skicka misstänkt spridning inom huvud-halsområdet till en Öron-näs- och halsklinik. Spridd sjukdom är oftast behandlingsbar med körtelutrymning och strålbehandling, men kräver stora resurser och avancerade insatser. Dessutom har nya behandlingsformer kommit i form av läkemedel, liknande de som vid malignt melanom.

Vi famlar till del i blindo

Vår kunskap om hur det går för våra kutana skivepitelcancrar i Sverige är tyvärr begränsad. Inom många cancersjukdomar finns det ett register som är en guldgruva för utvärdering och vetenskap, men register saknas här. Vi famlar till del i blindo för att se gamla och nya behandlingars plats och resultat. Ett nationellt vårdprogram är på väg vilket kommer att kunna förbättra och likrikta våra behandlingar. Det kommer sannolikt att förbättra prognosen men vi som läkare behöver bli bättre på att hitta de avancerade fallen. De allra flesta tumörer hanteras väl inom primär- eller öppenvård med kirurgiska metoder, men en liten andel av tumörerna är så avancerade att de kräver en mycket avancerad behandling även lokalt. Problemet är att eftersom patientgruppen sköts av så många olika specialiteter så kan det vara svårt att få patienten till rätt vårdnivå. Tumörerna kan vara avancerade lokalt och kräva stor kirurgi med rekonstruktion, men denna kräver plastikkirurgisk kompetens. Även lokal strålbehandling med brachyteknik är en möjlighet om tumören sitter illa till för resektion.

Framtiden är spännande och på många sätt lovande för behandling av dessa tumörer, men vi måste behandla varje tumör på rätt sätt. Att känna igen de enkla och identifiera de svåra i tid och ge varje tumör rätt behandling är nyckeln till framgång och effektiv vård.

Next article