Skip to main content
Start » Nyheter » Utvärdering av behandling vid spridd bröstcancer möjlig efter två veckor
Sponsrad

Ny studie* om spridd bröstcancer visar att det redan efter två veckor går att utvärdera om behandlingen är effektiv.

Patienter med spridd bröstcancer lever i genomsnitt längre idag än för tio år sen2. Nya effektivare läkemedel och bättre behandling är några av orsakerna. Tack vare en ny studie om monitorering av spridd bröstcancer är det nu möjligt att redan efter två veckor utvärdera effekten av behandlingen. 

Luca Malorni
MD, PhD, Pratosjukhuset, Italien

– Genom att mäta aktiviteten av nivåer av enzymet tymidinkinas (TKa) som finns i blodet går det att få en uppfattning om hur snabbt cellerna delar sig. Ju högre delningstakt en cancercell har desto mer enzym bildas. Metoden ger både snabbare svar och är mer kostnadseffektiv än exempelvis röntgen. Den gör det också möjligt att monitorera hur en patient svarar på en behandling under en längre tid, säger Dr. Luca Malorni, MD, PhD, Pratosjukhuset, Italien.

Förbättrad livskvalitet och livslängd

Testerna kräver ingen särskild utbildning för labbpersonal, resultaten är enkla att förstå och kostnaden är låg. Dessa tre faktorer gör att testerna går att genomföra i stor skala.

– Patienterna som deltog i studien tog ett första blodprov 15 dagar efter påbörjad behandling och ett till blodprov efter 28 dagar, en vecka efter senaste behandlingstillfället.

Resultaten för patienterna var indelade i tre grupper. I första gruppen var resultat med lågt TKa-värde vid båda testtillfällena. I andra gruppen fanns de med lågt TKa-värde vid första testet, men högt värde vid andra testet. Tredje gruppen bestod av de med högt TKa-värde både efter första och andra testet.

– Biovicas biomarkör är den enda vi har arbetat med som efter endast två veckor kan visa på om en behandling är effektiv. Studien* är ett viktigt steg i att förutse vad en behandling har för prognos och gör det möjligt att skräddarsy en behandling. Patienter med spridd bröstcancer får förbättrad livskvalitet och kan leva längre, avslutar Dr. Luca Malorni.

Docent Samuel Rotstein, överläkare och bröstcancerspecialist är sedan flera år en av Biovicas medicinska rådgivare. Han anser att Biovicas biomarkör har potential att bli ett viktigt verktyg för att utvärdera och övervaka behandling av hormonreceptor positiv spridd bröstcancer.  

– Med de metoder som används idag, exempelvis röntgen, tar det ofta tre till fyra månader innan en behandling kan utvärderas. Om man istället använder Biovicas biomarkör kan utvärderingen ske efter bara ett par veckor. Utöver att en utvärdering kan göras snabbare är det också smidigare för framförallt äldre patienter. Istället för att ta sig till närmsta sjukhus kan hemsjukvården ta ett blodprov som visar om behandlingen har avsedd effekt, säger Dr Samuel Rotstein.  

Samuel Rotstein
Överläkare/bröstcancerspecialist samt Medicinsk rådgivare på Biovica.

Patienten behöver inte utsättas för biverkningar i onödan 

En vanlig behandling för en patient med hormonreceptor positiv spridd bröst cancer är att initialt behandla med ett anti-hormonellt läkemedel i kombination med en cellcykelreglerande CDK 4/6-hämmare. En del patienter tål dessa hämmare dåligt och kan drabbas av primärt diarréer och försänkta vita blodkroppar.

– Eftersom det med Biovicas biomarkör går att utvärdera en behandling redan efter ett par veckor skulle man kunna välja att först endast använda ett anti -hormonellt läkemedel för att se om det har avsedd effekt. Detta gör att man kan kombinera läkemedlet med CDK 4/6-hämmare endast till de patienter som behöver. Då utsätter man inte heller patienten för biverkningar i onödan, avslutar Dr Samuel Rotstein.


OM BIOVICA

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancer-
behandlingar. Biovicas DiviTum® TKa teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångs-rikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen.


* Studieresultaten har tagits fram med forsknings versionen av produkten (for Research Use Only).

Referenser
1. Malorni et al., EJC 2023, vol. 186: 1-11, 2.  Malorni et al., EJC vol. 164: 39-51
2. European Commission. Breast cancer burden in EU-27

Next article