Start » Nyheter » Utvärdering av behandling vid spridd bröstcancer möjlig efter två veckor
Sponsrad

Ny studie om spridd bröstcancer visar att det redan efter två veckor går att utvärdera om behandlingen är effektiv.

Patienter med spridd bröstcancer lever i genomsnitt längre idag än för tio år sen. Nya effektivare läkemedel och bättre behandling är några av orsakerna. Tack vare en ny studie om monitorering av spridd bröstcancer är det nu möjligt att redan efter två veckor utvärdera effekten av behandlingen. 

Luca Malorni
MD, PhD
Pratosjukhuset, Italien

– Genom att mäta aktiviteten av nivåer av enzymet tymidinkinas (TK) som finns i blodet går det att få en uppfattning om hur snabbt cellerna delar sig. Ju högre delningstakt en cancercell har desto mer enzym bildas. Metoden ger både snabbare svar och är mer kostnadseffektiv än exempelvis röntgen. Den gör det också möjligt att monitorera hur en patient svarar på en behandling under en längre tid, säger Dr. Luca Malorni, MD, PhD, Pratosjukhuset, Italien.

Förbättrad livskvalitet och livslängd

Testerna kräver ingen specialutbildad personal, resultaten är enkla att förstå och kostnaden är låg. Dessa tre faktorer gör att testerna går att genomföra i stor skala.

– Patienterna som deltog i studien tog ett första blodprov 15 dagar efter påbörjad behandling och ett till blodprov efter 28 dagar, en vecka efter senaste behandlingstillfället.

Resultaten för patienterna var indelade i tre grupper. I första gruppen var resultat med lågt TK-värde vid båda testtillfällena. I andra gruppen fanns de med lågt TK-värde vid första testet, men högt värde vid andra testet. Tredje gruppen bestod av de med högt TK-värde både efter första och andra testet.

– Biovicas biomarkör är den enda vi har arbetat med som efter endast två veckor kan visa på om en behandling är effektiv. Studien är ett viktigt steg i att förutse vad en behandling har för prognos och gör det möjligt att skräddarsy en behandling. Patienter med spridd bröstcancer får förbättrad livskvalitet och kan leva längre, avslutar Dr. Luca Malorni.

Nästa artikel