Skip to main content
Start » Nyheter » Välkommen till Helgenomsekvenseringsdag!
Sponsrad

Välkommen till Karolinska universitetssjukhuset onsdag 2 oktober kl 13:00 då Sarkomföreningen tillsammans med Karolinska universitetssjukhuset anordnar en eftermiddag med fokus på helgenomsekvensering.

Patologen och docenten Felix Haglund de Flon kommer att vara dagens huvudtalare och berätta om den omfattande kliniska studie som startades under hans ledning år 2022 vars syfte är att helgenomsekvensera ett stort antal patienter med misstänkt sarkom. Svenska sarkompatienter blev därmed en av de första grupperna i europa att ta del av denna fantastiska möjlighet till förfinade diagnosverktyg som i förlängningen även lägger grunden till utveck-
lingen av precisionsmedicin. Ytterligare information kommer att finnas tillgänglig på vår webbplats. Scanna QR-koden för de senaste uppdateringarna om dagen! 

Sarkomförenigen stöttar forskning via donationer

År 2020 beslutade Sarkomföreningens styrelse att samtliga medlemsgåvor och minnesgåvor oavkortat skulle avsättas till en särskild forskningsfond. Detta lade grunden till Sarkomföreningens forskningsfond som årligen delar ut medel i syfte att stötta och främja forskning inom sarkom. Totalt har drygt 1,5 miljoner samlats in. 2023 delades totalt 688 060 kronor ut och 2024 kommer minst 1 miljon kronor att delas ut! 

Snart öppnar årets ansökningsperiod och information om hur du kan söka anslag kommer att skickas ut via mail och läggas ut på Sarkomföreningens hemsida och Facebook. Varmt välkommen med din ansökan!

OM SARKOM, HELGENOMSEKVENSERING & PRECISIONSMEDICIN
Sarkom är en ovanlig cancersjukdom med hög dödlighet som uppstår i kroppens stödjevävnader, det vill säga i skelett, brosk, bindväv, fett eller muskler. Man kan drabbas i alla åldrar och tumören kan sitta var som helst i kroppen. Precisionsmedicin innebär att man möjliggör en skräddarsydd och individualiserad diagnostik, behandling och uppföljning genom exempelvis information om patientens genetiska data. Helgenomsekvensering innebär att kartlägga hela individens arvsmassa samt arvsmassan i en eventuell tumör.

Next article